Vejledning

COVID-19 og din uddannelse

Har du spørgsmål om din uddannelse, skole eller praktik i forbindelse med COVID-19?

Danmark er stadig i en særlig situation på grund af COVID-19. Det kan give anledning til usikkerhed og spørgsmål.

Flere ministerier har udarbejdet lister med spørgsmål og svar, hvor du måske kan finde hjælp. Spørgsmål og svar tager udgangspunkt i de til enhver tid gældende regler og opdateres løbende.

I guiden nedenfor kan du finde link til spørgsmål og svar inden for dit uddannelsesområde.

Har du derudover spørgsmål til undervisning, praktik, optagelse på uddannelse eller lignende, kan du kontakte eVejledning, Studievalg Danmark eller Den kommunale ungeindsats. 

Fold alle afsnit ud

Grundskolen og COVID-19

Se Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål og svar om COVID-19:

Grundskolen
Fx om test, fraværsregler og forholdsregler efter udlandsrejser mv. i forbindelse med COVID-19.

Ungdomsuddannelser og COVID-19

Se Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål og svar om COVID-19:

Erhvervsuddannelser 
Fx om prøver, fagligt efterslæb og ekstra skolepraktik mv. i forbindelse med COVID-19.

Gymnasiale uddannelser
Fx om sygeprøver mv. i forbindelse med COVID-19.

Forberedende grunduddannelse - FGU
Fx om prøver og beviser i forbindelse med COVID-19.

Tværgående ungdoms- og voksenuddannelser og COVID-19

Se Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål og svar om COVID-19:

Tværgående spørgsmål
Fx om genåbning, coronatest mv. 

Videregående uddannelser og COVID-19

Se Uddannelses- og forskningsministeriets spørgsmål og svar om COVID-19:

Spørgsmål og svar til studerende
Fx om genåbning, coronatest, eksaminer og udlandsrejser mv. i forbindelse med COVID-19.

Voksen- og efteruddannelser og COVID-19

Se Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål og svar om COVID-19:

Erhvervsrettet VEU (AMU-kurser)
Fx om deltagerbetaling og VEU-godtgørelse mv. i forbindelse med COVID-19.

Almen VEU (OBU, FVU og AVU)
Spørgsmål og svar om forberedende voksenundervisning (fvu) og almen voksenundervisning (avu) under COVID-19 samt om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Beskæftigelsesindsatsen og COVID-19

Find information på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside:

Info til borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsatsen
Læs om hvad den gradvise genåbning af beskæftigelsesindsatsen i jobcentre og a-kasser betyder.

Kontakt en vejleder

Har du spørgsmål til undervisning, praktik, optagelse på uddannelse eller lignende? Så har du flere muligheder for at få vejledning. Læs mere om de forskellige vejledningstilbud: