Vejledning

COVID-19 og din uddannelse

Har du spørgsmål om din uddannelse, skole eller praktik i forbindelse med COVID-19?

Danmark er lige nu i en særlig situation, hvor mange er sendt hjem fra skole, uddannelse eller praktik på grund af COVID-19. Det kan give anledning til usikkerhed og spørgsmål.

Flere ministerier har udarbejdet kataloger over spørgsmål/svar, der tager udgangspunkt i de offentliggjorte bekendtgørelser og lovforslag om nødundervisning. Katalogerne opdateres løbende.

I guiden nedenfor kan du linke til spørgsmål/svar på dit uddannelsesområde, fx om nødundervisning, SU, elevløn, fravær, prøver, eksamener, optagelse, praktik og meget andet i denne tid.

Har du derudover spørgsmål til undervisning, praktik, optagelse på uddannelse eller lignende, har du mulighed for at kontakte eVejledning, Studievalg Danmark eller Den kommunale ungeindsats. 

Fold alle afsnit ud

Tværgående spørgsmål og svar fra BUVM om COVID-19

Se Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål og svar om COVID-19:

Tværgående spørgsmål
Fx om undervisning, SU, prøver, børn og COVID-19, specialpædagogisk støtte, forældre og forældrebetaling, frie skoler, skoler med kosttilskud.

Grundskolen og COVID-19

Se Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål og svar om COVID-19:

Grundskolen
Fx spørgsmål om fravær, prøver, eksamener og test, undervisning, optagelse på ungdomsuddannelser, særlige grupper, kontakt med forældre mm.

Ungdomsuddannelserne og COVID-19

Se Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål og svar om COVID-19:

Erhvervsuddannelse 
Fx spørgsmål om fjernundervisning, praktik, udlandsophold, prøver, fravær, virksomheder.

Gymnasial uddannelse
Fx spørgsmål om nødundervisning, fravær, prøver, eksaminer og optagelsesproces, studieture, private gymnasier, særlige grupper, skoler med kosttilskud mm.

Forberedende grunduddannelse - FGU
Fx spørgsmål om skriftlige opgaver og aktiv deltagelse

Videregående uddannelser og COVID-19

Se Uddannelses- og forskningsministeriets spørgsmål og svar om COVID-19:

Spørgsmål og svar til studerende
Fx spørgsmål om SU, SVU, undervisning og studieaktivitet, eksamen og gennemførelse af studie, praktik, ansøgning om optagelse på videregående uddannelse i kvote 2, udlandsophold og udenlandske studerende.

Voksen- og efteruddannelserne og COVID-19

Se Børne- og Undervisningsministeriets spørgsmål og svar om COVID-19:

Erhvervsrettet VEU (AMU-kurser)
Læs blandt andet om genåbning, certifikatuddannelser, nødundervisning, prøver og beviser, taxametertilskud, deltagerbetaling og VEU-godtgørelse.

Almen VEU (OBU, FVU og AVU)
Læs blandt andet om ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning, almen voksenundervisning, statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Beskæftigelsesindsats, ydelser og COVID-19

Se Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings spørgsmål og svar om COVID-19:

Info til borgere om COVID-19 i forhold til beskæftigelsesindsats og ydelser

Læs om hvad den midlertidige suspendering af beskæftigelsesindsatsen i jobcentre og a-kasser betyder og om udbetaling Danmarks udbetaling af ydelser.

Kontakt en vejleder

Har du spørgsmål til undervisning, praktik, optagelse på uddannelse eller lignende? Så har du flere muligheder for at få vejledning. Læs mere om de forskellige vejledningstilbud: