kandidat i produktion
Kandidatuddannelse

Produktion

På uddannelsen i produktion lærer du at analysere udviklingen i industriel produktion på både teknisk og ledelsesmæssigt niveau.

Fakta

Navn:
Produktion
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i, hvordan et givent produkt skal tilpasses, så der sikres en vellykket og bæredygtig produktion og afsætning. Du kommer også til at beskæftige dig med både effektivitet, planlægning, produktionsforhold og ledelse.

Som færdiguddannet kandidat kan du komme til at arbejde som fx projektleder, produktchef, produktionsplanlægger, produktudvikler eller konsulent. Jobmulighederne er i virksomheder, der beskæftiger sig med industriel produktion eller med konsulentarbejde.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i produktion har fokus på udvikling, salg og afsætning af produkter samt selve produktionen.

Innovation og udvikling

Du lærer om, hvordan man som industriel virksomhed sikrer innovation og udvikling i produktionen og bliver i stand til at tilpasse sig det marked, virksomheden satser på. Det medfører bl.a., at man skal kunne forny sine gamle produkter, skabe nye produkter og udvikle nye forretningsmodeller, samarbejdsformer og produktionsmodeller.

Etablering og styring af virksomhed

Du får også viden om etablering og styring af en industriel virksomhed. Du får fx indsigt i produktionsprocesser, forsyningskæder og planlægningsmetoder samt i metoder til præstationsvurdering, produktudvikling og produktmodellering.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde, hvor du kommer til at arbejde med problemstillinger fra den virkelige verden.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i fx industrielle virksomheder, rådgivende konsulentvirksomheder, servicevirksomheder eller offentlige institutioner.

Eksempler på job

Du kan fx arbejde som projektleder, produktchef, produktionsplanlægger, produktudvikler, systemudvikler, produktionschef eller teknisk chef.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information