kandidat i produktion
Kandidatuddannelse

Produktion

På uddannelsen i produktion lærer du at analysere udviklingen i industriel produktion på både teknisk og ledelsesmæssigt niveau.

Fakta

Navn:
Produktion
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i, hvordan et givent produkt skal tilpasses, så der sikres en vellykket produktion og afsætning. Du kommer herunder til at beskæftige dig med både effektivitet, planlægning, produktionsforhold og ledelse.

Som færdiguddannet kandidat kan du komme til at arbejde som fx projektleder, produktchef, produktionsplanlægger, produktudvikler eller konsulent. Jobmulighederne er i virksomheder, der beskæftiger sig med industriel produktion eller med konsulentarbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i produktion har fokus på produkter og produktion i relation til såvel udvikling af det, der bliver produceret, som til salg og afsætning.

Indhold

Du lærer om, hvordan man som industriel virksomhed sikrer innovation og udvikling i produktionen og bliver i stand til at tilpasse sig det marked, virksomheden satser på. Det medfører bl.a., at man skal kunne forny sine gamle produkter, skabe nye produkter og udvikle nye forretningsmodeller, samarbejdsformer og produktionsmodeller.

På det andet semester handler det om etablering og styring af en industriel virksomhed, og på det tredje om innovation og udvikling. Du får bl.a. indsigt i produktionsprocesser, forsyningskæder og planlægningsmetoder samt i metoder til præstationsvurdering, produktudvikling og produktmodellering.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og projektarbejde, hvor du kommer til at arbejde med problemstillinger fra den virkelige verden. Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.tech.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder produktion som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse inden for teknisk videnskab eller naturvidenskab samt en lang række professionsbacheloruddannelser giver adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i fx industrielle virksomheder, rådgivende konsulentvirksomheder, servicevirksomheder eller offentlige institutioner.

Eksempler på job

Du kan fx arbejde som projektleder, produktchef, produktionsplanlægger, produktudvikler, systemudvikler, produktionschef eller teknisk chef.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information