kandidat i softwarekonstruktion
Kandidatuddannelse

It-design og applikationsudvikling

Du får indsigt i innovation, interaktionsdesign, brugervenlighed, udviklingsprocesser, kravstyring og projektledelse i forhold til softwarekonstruktion.

Fakta

Navn:
It-design og applikationsudvikling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at designe og udvikle it-systemer, så de skaber værdi for virksomheder, kunder og borgere.

Uddannelsen retter sig mod bachelorer uden it-baggrund, fx fra humaniora eller samfundsvidenskab, som ønsker en mere teknisk orienteret kandidatuddannelse inden for it.

Efter endt uddannelse vil du have mulighed for at arbejde som it-leder, it-analytiker, it-konsulent eller it-projektleder i fx it-servicevirksomheder, den finansielle sektor, den offentlige sektor, interesseorganisationer eller rådgivnings- og konsulentbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Cand.it-uddannelsen i It-design og applikationsudvikling er rettet mod bachelorer fra humaniora, samfundsvidenskab og design, som ønsker at føje it-kompetencer til deres uddannelse.

På uddannelsen i it-design og applikationsudvikling lærer du at konstruere og integrere software i en systematisk udviklingsproces. Du vil også få grundlæggende færdigheder inden for programmering og databaser.

Du får indsigt i de teorier, teknologier, metoder og teknikker, der bruges i forbindelse med udvikling af software, lige som du får kendskab til projektledelse og lærer at vurdere teknologiernes muligheder og begrænsninger.

Emner

I løbet af uddannelsen kommer du til at arbejde med emner som:

  • Systemanalyse og design
  • Design og evaluering af brugergrænseflade
  • Programmering
  • Brugercentreret og innovativ softwareudvikling
  • Softwarekonstruktion
  • Software innovation
  • Databaser

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, workshops, øvelser og projektarbejde, hvori der kan indgå gruppearbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.it.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder it-design og applikationsudvikling som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse inden for humaniora, samfundsvidenskab eller design kan give adgang til uddannelsen.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde som it-leder, it-analytiker, it-konsulent eller it-projektleder.

Du vil kunne blive ansat i internationale it-servicevirksomheder eller produktionsvirksomheder, i den finansielle sektor, den offentlige sektor, interesseorganisationer eller rådgivnings- og konsulentbranchen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for udviklings- og programmeringsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information