kandidat i idrætsteknologi
Kandidatuddannelse

Idrætsteknologi

På uddannelsen i idrætsteknologi lærer du at udvikle produkter til idræts- og sundhedsverdenen som fx ketsjere, gulvbelægning og tøj.

Fakta

Navn:
Idrætsteknologi
Andre betegnelser:
Sports Technology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil bl.a. lære om udvikling og design og om avancerede materialer og teknologier. Du vil få den nyeste viden inden for udvikling af fx sportsredskaber til gavn for optimering og forbedring af sportsresultater og til forebyggelse af skader.

Kandidatuddannelsen giver dig jobmuligheder inden for produkt- og procesudvikling af idræts-, trænings- og rehabiliteringsudstyr.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i idrætsteknologi lærer du at udvikle produkter til idræts- og sundhedsverdenen som fx ketsjere, gulvbelægning, tøj og devices, og du lærer at bruge avancerede målemetoder.

Udvikling og design

Du vil bl.a. lære om udvikling og design af avancerede materialer og teknologier. Du får den nyeste viden inden for udvikling af redskaber og udstyr til gavn for optimering og forbedring af sportsresultater og til forebyggelse af skader.

Målemetoder

Du vil også lære at bruge avancerede målemetoder til at kvantificere og vurdere menneskelig bevægelse samt den biomekaniske interaktion mellem menneskets krop og anden teknologi både inden for og uden for sportsverdenen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og problemorienteret projektarbejde i grupper. Undervisningen foregår på både dansk og engelsk, da der er mange engelsksprogede forskere knyttet til uddannelsen.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.tech.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Idrætsteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i idræt giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen i idrætsteknologi giver dig jobmuligheder inden for produkt- og procesudvikling af idræts-, trænings- og rehabiliteringsudstyr samt jobmuligheder med fokus på analyse af data for biomekanisk interaktion.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information