Kandidatuddannelsen i Mathematical Computer Modelling
Kandidatuddannelse

Mathematical Computer Modelling

Den engelsksprogede kandidatuddannelse har fokus på matematik, softwareudvikling, teoretisk datalogi og datamodellering.

Fakta

Navn:
Mathematical Computer Modelling
Andre betegnelser:
Matematisk datalogisk modellering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen Mathematical Computer Modelling kombinerer matematik og datalogi og kvalificerer dig til at løse problemer ved hjælp af begreber, ræsonnement og metoder fra begge fagområder.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i it- virksomheder og inden for telekommunikations-, elektronik-, medico- og finansindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Matematisk Computer Modeling konsoliderer dine færdigheder fra bacheloruddannelsen og udvider dine kompetencer inden for matematik, softwareudvikling, teoretisk datalogi og datamodellering.

Via problemorienteret projektarbejde udvider du din teoretiske viden fra uddannelsens kurser og får praktisk erfaring og færdigheder i at anvende din teoretiske viden til at løse komplekse problemer.

Du lærer at planlægge og styre et systemudviklingsprojekt, herunder software, hvor matematisk modellering og metoder spiller en central rolle sammen med formel logik, formelle sprog og beregnelighed. Du lærer desuden at præsentere dit arbejde på et videnskabeligt niveau og at anvende dine akademiske kvalifikationer i komplekse sammenhænge.

Ud over valgfrie kurser i matematisk datalogi og sandsynlighedsteori og statistik undervises du i bl.a.:

  • Computer Science
  • Datalogiske kerneområder
  • Fundamental Mathematical Structures
  • Geometry
  • Integrated Science

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Mathematical Computer Modelling som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på  RUC's hjemmeside.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En naturvidenskabelig bachelor, hvori Computer Science (datalogi) indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for it- virksomheder og inden for telekommunikations-, elektronik-, medico- og finansindustrien. Det kan fx være i industrivirksomheder, i virksomheder, der beskæftiger sig med informationsteknologi, medicinudvikling, dna-kortlægning og miljøforskning, eller i finansielle institutioner.

Her vil du kunne arbejde med specialiseret teknisk software som eksempelvis it-udvikler, konsulent, programmør, it-arkitekt og forretningsudvikler.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for naturvidenskabeligt arbejde, systemudvikling, programmering og design og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information