civilingeniør i trådløse kommunikationssystemer
Kandidatuddannelse

Wireless Communication Systems

På denne kandidatuddannelse, der foregår på engelsk, lærer du at arbejde med små og store kommunikationsløsninger ud fra et teoretisk, eksperimentelt og anvendelsesorienteret perspektiv.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Wireless Communication Systems
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i trådløse kommunikationssystemer
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Det typiske anvendelsesområde dækker traditionel trådløs kommunikation samt mere specialiserede kommunikationsløsninger. Du lærer bl.a. om avanceret radiokommunikation, og om hvordan antenner og signaler påvirkes af brugere og omgivelser under forskellige forhold.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde i danske og internationale virksomheder med udvikling af nye kommunikationsløsninger til trådløse netværk, eller du vil kunne arbejde med planlægning af trådløse netværk.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i Wireless Communication Systems handler om både små og store kommunikationsløsninger, og du vil bl.a. kunne arbejde med miniatureterminaler som Bluetooth og ZigBee eller kunne programmere smartphoneløsninger som fx videotransmission mellem brugere. Men det kan også være større kommunikationssystemer, der bruges til styring af industrimaskiner.

Du får undervisning i emner inden for følgende områder:

  • Trådløs radiotransmission
  • Antennesystemer
  • Radioaccesstekniker
  • Nærfeltsterminaler
  • Elektromagnetisk modellering

Inden for radiokommunikation vil du kunne beskæftige dig med optimering af selve radioforbindelsen med brug af flere antenner, eventuelt med hvordan man koder og transmitterer signaler via flere radioforbindelser, eller du vil kunne fordybe dig i teknikker og metoder til at effektivisere et radiosystems forbrug af ressourcer.

Der er mulighed for at tage et semester ved et udenlandsk universitet eller et praktikophold i en virksomhed.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Wireless Communication Systems som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Bacheloruddannelse i Elektronik og it
  • Bacheloruddannelse i Elektronik og datateknik
  • Bacheloruddannelse i Internetteknologier og computersystemer
  • Diplomingeniøruddannelse i elektronik
  • Diplomingeniøruddannelse i elektronik og datateknik

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden tilsvarende relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med udvikling og forskning i danske og internationale virksomheder inden for udvikling af nye kommunikationsløsninger til trådløse netværk, eller du vil kunne arbejde med planlægning af trådløse netværk.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde, systemudvikling, programmering og design og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information