civilingeniør i velfærdsteknologi
Kandidatuddannelse

Velfærdsteknologi

Kandidatuddannelsen handler om at skabe teknologiske løsninger til fx fitnessverdenen, genoptrænings- samt hospitals- og plejeområdet.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i velfærdsteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Det kan fx være at designe en robot, der hjælper med genoptræning af mennesker, som har været udsat for en ulykke. Ud over viden om teknologi, it og mekanik får du også indsigt i menneskets anatomi, fysiologi og biomekanik.

Som færdiguddannet kandidat har du bl.a. mulighed for at finde beskæftigelse i offentlige og private virksomheder, som beskæftiger sig med udvikling af brugervenlig sundhedsteknologi i tilknytning til medicin, pleje og genoptræning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen bygger oven på bacheloruddannelsen, og du lærer at udvikle alternative, tekniske løsninger til opgaver, der i dag løses af personale inden for sundheds- og plejeområdet.

Du kommer til at arbejde med sundhedsteknologi og udvikle løsninger, der skaber tryghed og gør hverdagen lettere for mange forskellige mennesker. En teknisk løsning kan fx være en robot, der kan bruges ved genoptræning, eller telemedicinsk udstyr, hvor patienter kan kommunikere med sundhedspersonalet hjemmefra.

Du får undervisning i både naturvidenskabelige, teknisk videnskabelige og sundhedsvidenskabelige fag.

I løbet af uddannelsen kan du vælge mellem to specialiseringer:

  • RoboMedic, hvor du arbejder med robotter
  • Sundheds it, hvor du arbejder med software

I uddannelsens projekter kommer du i berøring med praktiske problemstillinger fra bl.a. hospitaler og klinikker, og du har i dit specialeprojekt mulighed for at samarbejde med og eventuelt tage et ophold på et hospital eller en anden relevant institution eller virksomhed.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½-1 år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder velfærdsteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i velfærdsteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i velfærdsteknologi giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som civilingeniør i velfærdsteknologi vil du kunne fungere som bindeled mellem sundhedspersonale, patienter og borgere.

Du kan finde beskæftigelse i offentlige og private virksomheder, hvor du bl.a. vil samarbejde med læger, farmaceuter og kiropraktorer. Du vil beskæftige dig med udvikling af brugervenlig sundhedsteknologi i tilknytning til medicin, pleje og genoptræning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information