civilingeniør i transport og logistik
Kandidatuddannelse

Transport and Logistics

Uddannelsen handler om, hvordan dagligdagens transport og virksomheders logistik kan gøres mere effektiv, bæredygtig og sikker.

Fakta

Navn:
Transport and Logistics
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i transport og logistik
Varighed:
2 år
Sprog:
Engelsk
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at arbejde med de væsentlige problemer i dagens transportsystemer som fx trængsel, robusthed, bæredygtighed og sikkerhed. Du får også viden om transport- og logistisksystemer, så du kan blive en væsentlig medspiller og skabe værdi for både samfundet og virksomheder.

Som færdiguddannet civilingeniør finder du typisk beskæftigelse i transportsektoren, hos store produktions- og servicevirksomheder, i konsulenthuse, eller i forskningsverdenen.

Uddannelsen har sidste optag i september 2023.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i transport og logistik opnår du ingeniørkompetencer og faglig indsigt, som kan bidrage til at løse nutidens problemer og udnytte fremtidens muligheder til gavn for samfundet.

Fagområder

Uddannelsen kombinerer viden om mobilitet, transport og logistik med en lang række andre fagområder som fx:

 • Programmering
 • Matematisk modellering
 • Dataanalyse og statistik (data science)
 • Optimering (Operationsanalyse)
 • Beslutningsstøtte
 • Planlægning

Uddannelsen er fokuseret på at benytte de forskellige metoder på problemstillinger fra den virkelige verden med fokus på mobilitet, transport eller logistik.

Studielinjer

Du kan specialisere dig ved at vælge forskellige specialiseringskurser. Fx kan du vælge en af følgende fire studielinjer:

 • Logistik og transportoptimering
 • Trafikplanlægning og bæredygtighed
 • Smart Mobilitet og data science
 • Bæredygtige Supply Chains

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Transport and Logistics).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Erhvervskandidatuddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere om erhvervskandidatuddannelse på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside (dtu.dk)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

 • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
 • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsessteder

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Kandidatuddannelsen i Transport and Logistics foregår i:

 • Lyngby: Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Uddannelsen har sidste optag i september 2023.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for transport- og logistiksektoren. Det kan fx være i transport- og logistikafdelinger i private virksomheder.

Job inden for det private

Du kan komme til at arbejde ved busselskaber, togselskaber, flyselskaber, lufthavne, rederier, havne og shippingfirmaer.

Job inden for det offentlige

Der er også mulighed for ansættelse ved offentlige myndigheder som EU, staten, regioner og kommuner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Beth Sandager har en HH og en kontoruddannelse. Hun er ansat hos medicinalvirksomheden Novo...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.