civilingeniør i teknologibaseret forretningsudvikling
Kandidatuddannelse

Teknologibaseret forretningsudvikling

Kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling foregår på engelsk og handler om at undersøge og vurdere nye forretningsområder inden for nye teknologiske produkter.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i teknologibaseret forretningsudvikling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil primært beskæftige dig med forskning inden for teknologiledelse, implementering af ny teknologi og organisationsudvikling. Du lærer at udvikle nye teknologiske produkt- og forretningskoncepter og bliver trænet i at vurdere ny teknologisk viden.

Som færdiguddannet kandidat i teknologibaseret forretningsudvikling vil du typisk komme til at arbejde med produktudvikling eller projektledelse i private og offentlige virksomheder eller med forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling lærer dig at identificere områder, hvor det er muligt at skabe ny forretning.

Samtidig arbejder du med udvikling af teknologistrategier og produkter, som understøtter de nye forretningsområder. Dette kan både være på det danske marked og på internationale markeder.

Du vil også kunne medvirke til at udvikle og forandre organisationen og dens medarbejdere, så virksomheden bliver mere innovativ og proaktiv.

Uddannelsen omfatter en række temafag som fx:

  • Teknologiledelse
  • Organisation, HR og innovation
  • Forretningsstrategi, teknologi og innovation

Uddannelsen lægger vægt på samspillet mellem teori og praksis og støtter, at projekter og opgaver gennemføres i samarbejde med virksomheder.

Du har mulighed for at tage et studieforløb på et udenlandsk universitet eller et praktikforløb i en virksomhed.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Technology Based Business Development.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Herning.

Aarhus Universitet, Campus Herning

AU, Campus Herning udbyder teknologibaseret forretningsudvikling som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser kan give adgang:

  • Global Management and Manufacturing (GME)
  • Business Development Engineer (BDE)

Ingeniøriuddannelse på bachelorniveau eller en teknisk videnskabelig bachelor (civilingeniørbachelor) med minimum 15 ECTS i forretningsudvikling eller innovation kan også give adgang.

Derudover skal du opfylde et krav om engelskkundskaber på minimum B-niveau.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.au.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. projektledelse, administration, ledelse, sagsbehandling, produktudvikling og forskning, hvor du vil kunne få arbejde som fx Technology Manager, Product Manager, New Business Development Manager eller projektleder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De nyuddannedes beskæftigelse retter sig mod en bred vifte af brancher, hvor forretningsudvikling er centralt. Det samme gælder de godt 30 brancher, der er omfattet i kategorien Andre. Her er antallet af ansættelser dog lavt, nogle få eller en enkelt.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Adrian Chifor, 27, kom hertil som 11-årig fra Rumænien i 1993 og arbejder nu med salg af it-...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.