civilingeniør i teknologibaseret forretningsudvikling
Kandidatuddannelse

Teknologibaseret forretningsudvikling

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og retter sig mod ingeniørfaglige ledelsesprocesser inden for produkt- og produktionsudvikling.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i teknologibaseret forretningsudvikling
Andre betegnelser:
Technology Based Business Development
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at lede teknologiske processer i virksomheder samt at implementere ny teknologi og procesudvikling. Du lærer desuden at udvikle nye teknologiske produkt- og forretningskoncepter og bliver trænet i at vurdere ny teknologisk viden.

Som færdiguddannet kandidat i teknologibaseret forretningsudvikling vil du typisk komme til at arbejde med produktion, produktudvikling eller projektledelse i private virksomheder og inden for områder som fx kvalitet, indkøb og logistik.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling lærer du at udvikle ny og eksisterende forretning gennem teknologi.

Samtidig arbejder du med udvikling af teknologistrategier og produkter inden for såvel fysisk som digital produktion og service.

Du vil også arbejde med produktudvikling, produktion, teknisk service og samspil med markedet ud fra et ingeniørfagligt perspektiv.

Uddannelsen henvender sig til alle typer af diplomingeniører og tekniske bachelorer.

Fag

Uddannelsen omfatter en række temafag som fx:

 • Teknologiledelse
 • Forretningsstrategi, teknologi og innovation
 • Driftsledelse
 • Optimering

Uddannelsen lægger vægt på samspillet mellem teori og praksis og lægger op til, at projekter og opgaver gennemføres i samarbejde med virksomheder.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er MSc. in Technology-Based Business Development.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektorienteret arbejde i grupper eller individuelt. 

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold og praktik

Du har mulighed for at tage et studieforløb på et udenlandsk universitet.

Du har også mulighed for projektarbejde i samarbejde med danske eller udenlandske virksomheder.

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

 

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

 • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
 • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Herning.

Læs om 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Dog ikke til erhvervskandidatuddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder indenfor bl.a.:

 • Projektledelse
 • Forretningsudvikling
 • Produktudvikling
 • Kvalitetsledelse
 • Supply chain management
 • Indkøb
 • Planlægning
 • Konsulentarbejde

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Adrian Chifor, 27, kom hertil som 11-årig fra Rumænien i 1993 og arbejder nu med salg af it-...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.