civilingeniør i værdikæder og innovationsledelse
Kandidatuddannelse

Operations and Innovation Management - nedlagt uddannelse

Aalborg Universitet har nedlagt kandidatuddannelsen Operations and Innovation Management.

Fra 2019 optager Aalborg Universitet ikke længere ansøgere på uddannelsen. I stedet udbydes Operations and Innovation Management fra 2019 som en specialisering på kandidatuddannelsen Management Engineering.