civilingeniør i olie- og gasteknologi
Kandidatuddannelse

Olie- og gasteknologi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse har fokus på fremtidens udnyttelse af de olie- og gasressourcer, som vil være vanskelige at udnytte.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i olie- og gasteknologi
Andre betegnelser:
Petroleum Technology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du teknisk- videnskabelige færdigheder samt viden om moderne teknologier inden for olieindustrien. Det handler både om at finde og udvinde olie og naturgas på en forsvarlig og miljørigtig måde samt at udvikle og implementere nye teknologier på disse områder.

Du vil som færdiguddannet civilingeniør have jobmuligheder inden for olie- og gasindustrien både i Danmark og i udlandet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Fremtidens olie- og gasressourcer bliver sværere at udnytte, end det har været tilfældet indtil nu. Indvinding af olie og gas vil bl.a. forgå på dybt vand, dvs. dybere end 2 km, under arktiske forhold og fra ikke-traditionelle kilder som gashydrater og oliesand.

Uddannelsen har to grene, der fokuserer henholdsvis på den geologiske side af produktionen og på den kemiske eller procesorienterede del af produktionen.

Områder

Du kan vælge at specialisere dig inden for et af følgende fokusområder:

 • Reservoirteknologi/Olieproduktion og teknologi
 • Reservoir Geoscience/Olieproduktion og geologi

Uddannelsen omfatter fag som fx:

 • Separation og transport af olie og gas
 • Modellering af fysiske processer
 • Geologi og reservoir engineering
 • Miljøkemi
 • Reaktions- og separationsteknik

Du får desuden grundlæggende viden om offshoreindustrien, herunder produktion af udrustning, platforme mv.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Dele af uddannelsen kan på Aalborg Universitet foregå på dansk. 

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Petroleum Engineering (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen på Danmarks Tekniske Universitet udbydes også som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder olie- og gasteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende bacheloruddannelser fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Byggeteknologi
 • Fysik og nanoteknologi
 • Kemi og teknologi
 • Matematik og teknologi
 • Geofysik og rumteknologi
 • General Engineering med specialisering i Cyber Materials eller Future Energy

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU i Esbjerg udbyder olie- og gasteknologi som en specialisering på den 2-årige kandidatuddannelse Chemical Engineering (Kemisk og biokemisk teknologi, AAU).

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for olie- og gasindustrien både i Danmark og i udlandet.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information