civilingeniør i olie- og gasteknologi
Kandidatuddannelse

Olie- og gasteknologi

Kandidatuddannelsen har fokus på fremtidens udnyttelse af de olie- og gasressourcer, som vil være vanskelige at udnytte.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i olie- og gasteknologi
Andre betegnelser:
Petroleum Technology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du teknisk- videnskabelige færdigheder samt viden om moderne teknologier inden for olieindustrien. Det handler både om at finde og udvinde olie og naturgas på en forsvarlig og miljørigtig måde samt at udvikle og implementere nye teknologier på disse områder.

Du vil som færdiguddannet civilingeniør have jobmuligheder inden for olie- og gasindustrien både i Danmark og i udlandet.

Undervisningen foregår på engelsk.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Fremtidens olie- og gasressourcer bliver sværere at udnytte, end det har været tilfældet indtil nu. Indvinding af olie og gas vil bl.a. forgå på dybt vand, dvs. dybere end 2 km, under arktiske forhold og fra ikke-traditionelle kilder som gashydrater og oliesand.

Uddannelsen har to grene, der fokuserer henholdsvis på den geologiske side af produktionen og på den kemiske eller procesorienterede del af produktionen.

Områder

Du kan vælge at specialisere dig inden for et af følgende fokusområder:

  • Reservoirteknologi/Olieproduktion og teknologi
  • Reservoir Geoscience/Olieproduktion og geologi

Uddannelsen omfatter fag som fx:

  • Separation og transport af olie og gas
  • Modellering af fysiske processer
  • Geologi og reservoir engineering
  • Miljøkemi
  • Reaktions- og separationsteknik

Du får desuden grundlæggende viden om offshoreindustrien, herunder produktion af udrustning, platforme mv.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Petroleum Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen på Danmarks Tekniske Universitet udbydes også som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Dele af undervisningen på Aalborg Universitet kan foregå på dansk. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Læs om

Andre muligheder

I Esbjerg udbyder Aalborg Universitet olie- og gasteknologi som en specialisering på den 2-årige kandidatuddannelse Chemical Engineering. Læs mere i UG-artiklen Kemisk og biokemisk teknologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for olie- og gasindustrien både i Danmark og i udlandet.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information