civilingeniør i netværk og distribuerede systemer
Kandidatuddannelse

Netværk og distribuerede systemer

Kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, handler om netværkssikkerhed og cybersikkerhed, udvikling og forbedring af trådløse netværk.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i netværk og distribuerede systemer
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Formålet er at skabe en så god funktionalitet, kapacitet, kvalitet og pålidelighed i løsningerne som muligt.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde som fx system- eller softwareudvikler i virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling af netværk og distribuerede systemer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen lærer du at udvikle netværk og distribuerede systemer og at analysere trafikken på et netværk. Det kan være fx være systemer, der kan bruges til klimakontrol i en bygning. Det kan også være systemer til mobiltelefoner, betalingssystemer, netbanker eller til fremtidens bredbånd, der kan bestå af fiberforbindelser eller trådløse netværk.

Du får undervisning i emner inden for følgende områder:

  • Netværk og distribuerede processer, der bl.a. kan handle om netværk til satellitkommunikation eller intelligent styring af kapaciteten i trådløse netværk
  • Design af et distribueret system, hvor du bl.a. lærer at designe et større distribueret system, hvor mange delsystemer skal kommunikere og fungere sammen
  • Performance analyse og netværksplanlægning, hvor du fx lærer at undersøge, hvordan et stort system klarer krævende situationer, hvor der er flere faktorer i spil, og hvordan trådede og trådløse teknologier spiller sammen

Der er mulighed for at tage et semester ved et udenlandsk universitet eller et praktikophold i en virksomhed.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Networks and Distributed Systems.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akadememiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder netværk og distribuerede systemer som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Bacheloruddannelse i elektronik og it
  • Bacheloruddannelse i internetteknologier og computersystemer
  • Diplomingeniøruddannelse i elektronik
  • Diplomingeniøruddannelse i elektronik og datateknik

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden tilsvarende relevant bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i danske og internationale virksomheder, som fx system- eller softwareudvikler med udvikling af netværk og distribuerede systemer. Du vil også kunne arbejde som projektleder eller leder.

Du kan også arbejde med forskning på forskningsinstitutioner eller i store virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde, systemudvikling, programmering og design og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information