civilingeniør i medicin og teknologi
Kandidatuddannelse

Medicin og teknologi

Kandidatuddannelsen har fokus på samspillet mellem den menneskelige organisme, teknisk udstyr og fremtidige diagnose- og behandlingsmetoder.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i medicin og teknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen kombinerer det tekniske med det medicinske og kvalificerer dig til at bidrage til udvikling af nyt udstyr og nye metoder til fremtidens diagnosticering og behandling af patienter.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du fx arbejde i en udviklingsafdeling i en privat virksomhed, på et hospital, i en offentlig myndighed eller inden for forskning.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer at bruge matematik og fysik til at analysere og simulere bevægeapparatet, fx beregning af kraftpåvirkninger i led under bevægelse, visualisering og kvantificering af blodets strømning i hjertet og ud i kapillærerne samt transport i kroppen af antibiotika til behandling af multiresistente bakterier.

Materialer

Du får viden om forskellige materialer og bliver i stand til at udvælge de bedst egnede til fx kunstige blodkar, hjerteklapper og cochlear-implantater (høreapparater, som omdanner lyd til elektriske signaler). Dette er vigtigt for patienterne, men også et vigtigt udviklingsområde i forhold til at forbedre bæredygtigheden af de specialfremstillede materialer, der anvendes i sundhedssektoren.

Specialisering

Du kan specialisere dig inden for følgende områder:

  • Billeddiagnostik og strålingsfysik
  • Biomedicinsk signalbehandling og instrumentering
  • Biomodellering, cellulær signalering og transportfænomener
  • Biomekanik og biomaterialer

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Scicence (MSc) in Engineering (Biomedical Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Erhvervskandidatuddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere om erhvervskandidatuddannelsen på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning med diskussion og studenteroplæg samt projektarbejde i grupper.

Undervisning på DTU og KU

Uddannelsen er en samarbejdsuddannelse, og du får undervisning på både Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og på Københavns Universitet (KU).

Udlandsophold

Der er mulighed for et studieophold i udlandet. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år, og som typisk udføres i en privat virksomhed, på et hospital eller i en forskningsenhed ved KU eller DTU.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby og København.

Læs om 

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Medicin og teknologi.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet civilingeniør i medicin og teknologi have mulighed for ansættelse i udviklingsafdelinger i private virksomheder, på hospitaler, i offentlige myndigheder eller inden for forskning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information