civilingeniør i medicin og teknologi
Kandidatuddannelse

Medicin og teknologi

Kandidatuddannelsen kombinerer det tekniske og det sundhedsvidenskabelige fagområde, og du vil bl.a. lære om patofysiologi, forsøgsplanlægning, statistik og medicoteknisk produktudvikling.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i medicin og teknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

I løbet af uddannelsen får du undervisning i sundhedsvidenskab og statistik, og du lærer om processerne omkring produktudvikling.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du fx arbejde på et hospital eller i en udviklingsafdeling i en privat virksomhed. Du kan være med til at udvikle nye metoder og produkter, der kan forebygge sygdomme, helbrede og redde menneskeliv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig ingeniørfaglige kompetencer kombineret med en grundlæggende forståelse for lægens arbejde og medicinske problemstillinger for derved at kunne arbejde med udviklingen af computerbaserede systemer, som kan bruges til at diagnostisere og behandle sygdomme.

Arbejdsområder kan fx være at udvikle scannere, der præcist kan afsløre, hvor kirurgen skal føre sin kniv for at fjerne en kræftsvulst, eller hvor patienten skal bestråles, så kun det syge væv rammes.

På uddannelsen får du undervisning i fag som patofysiologi, forsøgsplanlægning, statistik og medicoteknisk produktudvikling.

Du kan specialisere dig inden for følgende tre områder:

  • Signal- og modelbaseret diagnostik
  • Billeddiagnostik og strålingsfysik
  • Biomekanik og biomaterialer
  • Bioinstrumentering
  • Cellulær signalering

Undervisningen veksler mellem laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper.

Uddannelsen foregår som et samarbejde mellem DTU og KU, og du får undervisning på både Danmarks Tekniske Universitet og på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Uddannelsens engelske betegnelse er Biomedical Engineering.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby og København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder medicin og teknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i medicin og teknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i medicin og teknologi giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for den medicotekniske branche. Det vil sige de private firmaer der arbejder med at udvikle teknisk udstyr i form af avancerede apparater og computersystemer, som bruges i hospitalssektoren.

Du kan også finde job på hospitaler og i forskningsinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information