civilingeniør i medicin og teknologi
Kandidatuddannelse

Medicin og teknologi

Kandidatuddannelsen har fokus på samspillet mellem den menneskelige organisme, teknisk udstyr og fremtidige diagnose- og behandlingsmetoder.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i medicin og teknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen kombinerer det tekniske med det medicinske og kvalificerer dig til at bidrage til udvikling af nyt udstyr og nye metoder til fremtidens diagnosticering og behandling af patienter.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du fx arbejde i en udviklingsafdeling i en privat virksomhed, på et hospital, i en offentlig myndighed eller inden for forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du lærer at bruge matematik og fysik til at analysere og simulere bevægeapparatet, fx beregning af kraftpåvirkninger i led under bevægelse, visualisering og kvantificering af blodets strømning i hjertet og ud i kapillærerne, transport i kroppen af antibiotika til behandling af multiresistente bakterier og elektriske impulsers udbredelse i nerver.

Materialer

Du får viden om forskellige materialer og bliver i stand til at udvælge de bedst egnede til fx kunstige blodkar, hjerteklapper og cochlear-implantater (høreapparater, som omdanner lyd til elektriske signaler). Dette er vigtigt for patienterne, men også et vigtigt udviklingsområde i forhold til at forbedre bæredygtigheden af de specialfremstillede materialer, der anvendes i sundhedssektoren.

En stor pulje af valgfrie kurser på studiet giver dig mulighed for at tilpasse studiet ud fra dine egne interesser og ønsker om specialiseringsområde.

Specialisering

Du kan specialisere dig inden for følgende områder:

  • Billeddiagnostik og strålingsfysik
  • Biomedicinsk signalbehandling og instrumentering
  • Biomodellering, cellulær signalering og transportfænomener
  • Biomekanik og biomaterialer

Udlandsophold

Der er mange muligheder for et studieophold i udlandet. 

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning med diskussion og studenteroplæg samt projektarbejde i grupper.

Uddannelsen er en samarbejdsuddannelse, og du får undervisning på både DTU og på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år, og som typisk udføres i en privat virksomhed, på et hospital eller i en forskningsenhed ved KU eller DTU.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Scicence (MSc) in Engineering (Biomedical Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby og København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder medicin og teknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i medicin og teknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i medicin og teknologi giver adgang til uddannelsen. Afhængigt af hvilke kurser du vælger, kan bacheloruddannelsen i kvantitativ biologi og sygdomsmodellering samt diplomingeniøruddannelsen i sundhedsteknologi også give adgang til uddannelsen.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Du vil som færdiguddannet civilingeniør i medicin og teknologi have mulighed for ansættelse i udviklingsafdelinger i private virksomheder, på hospitaler, i offentlige myndigheder eller inden for forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information