civilingeniør i mekatronik
Kandidatuddannelse

Mechatronics Engineering

Mekanik, elektronik og software indgår i produkter som fx robotter, mobiltelefoner og moderne biler.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Mechatronics Engineering
Andre betegnelser:
Mekatronik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i Mechatronics Engineering arbejder du med udviklingen af fremtidens brugervenlige produkter, der kombinerer teknologierne. Du har mulighed for at specialisere dig inden for et valgt område.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du typisk finde beskæftigelse i industrielle virksomheder eller inden for forskningssektoren. Du har også mulighed for at blive ansat i internationale industrivirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen bygger du oven på den viden, du har med fra bacheloruddannelsen, og undervises i avanceret mekatronik og videnskabelige metoder.

Du kan specialisere dig inden for et af følgende fagområder:

  • Indlejrede systemet, der omhandler både digital elektronik (hardware) og software. Trenden er, at produkter bliver mere og mere intelligente og autonome, dvs. at de fungerer uden menneskelig indgriben og selv tager beslutninger
  • Cyber Physical Systems, der giver dig matematiske kompetencer i relation til mekatroniske og dynamiske systemer og kvalificerer dig til at løse matematiske og fysiske udfordringer i mekatronikindustrien
  • Effektelektronik, der giver dig viden om udvikling af effektelektroniske systemer til mekatroniske produkter, effektelektroniske kredsløb og systemer samt viden om design, simulering og udvikling i forhold til krav om elektromagnetisk kompatibilitet og metoder
  • Mikroteknologi, der omhandler komponenter i mikrometerskala såsom tryksensorer, bevægelsessensorer og biosensorer samt komponenter inden for optoelektronik som solceller, OLEDs og lydsensor

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser og projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Kandidatuddannelsen afsluttes med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Sønderborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder Mechatronics Engineering som en 2-årig kandidatuddannelse.

SDU udbyder også en bacheloruddannelse i Mechatronics.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse.

Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • En bacheloruddannelse i Mechatronics (SDU)
  • En bacheloruddannelse i robotteknologi (SDU og AAU)
  • En bacheloruddannelse i elektroteknologi (DTU)
  • En diplomingeniøruddannelse i elektroteknik, stærkstrømsteknik, maskinteknik eller mekatronik

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden tilsvarende relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling og design af produkter, hvori der både indgår mekanik og elektronik. Det kan være som udviklingsingeniør eller projektleder i elektroniske, mekaniske eller mekatroniske industrivirksomheder.

Mekatronikingeniører ansættes i mange tilfælde de samme steder som maskin- elektronik- og softwareingeniører.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information