Kandidatuddannelsen i Materials ans Nanotechnology
Kandidatuddannelse

Materials and Nanotechnology

Uddannelsen er engelsksproget og handler om udvikling og design af fremtidens materialer og materialesystemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Materials and Nanotechnology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen i Materials and Nanotechnology arbejder du med at udvikle og designe fremtidens materialer og materialesystemer med fokus på bæredygtighed.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i både danske og internationale industrielle produktionsvirksomheder, i rådgivende ingeniørvirksomheder og certificeringsselskaber eller i forskningsinstitutioner. Også inden for fx bioteknologi- og nanoteknologiindustrien kan der være jobmuligheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På civilingeniøruddannelsen i Materials and Nanotechnology arbejder du med at øge materialers holdbarhed og funktionalitet og med at forbedre eksisterende produkter. Du kommer også til at arbejde med udvikling af nye innovative produkter ved hjælp af bl.a. nanoteknologi.

Specialiseringer

Uddannelsen omfatter to specialiseringer:

  • Materials Technology
  • Nanomaterials and Nanophysis

På begge specialiseringer lærer du at kunne stå for udviklings- og analyseopgaver og at kunne udføre forskning såvel som ledelse.

Materials Technology

Denne specialisering giver dig dybtgående kendskab til forskellige ingeniørmaterialer som plast, kompositmaterialer, keramiske materialer, legeringer og stål samtidigt med, at du lærer om deformationer og styrkeberegninger.

Du lærer bl.a. at udvælge de rigtige materialer til et givent produkt og at udvikle materialer. I specialiseringen indgår også studieelementer fra fysik, kemi, nanoteknologi og traditionel maskinkonstruktion.

Nanomaterials and Nanophysics

På denne specialisering får du tværfaglig viden om nanovidenskab og nanoteknologi. Fokus er på brugen af nanoteknologi til nye optiske og elektroniske komponenter samt nye materialer, fx rettet mod kommunikationsteknologi, sensorteknologi eller katalyse.

Du undervises i bl.a. nanomaterialers specielle elektroniske og optiske egenskaber, modellering, karakterisering og produktion. Nanoteknologiske processer og produktionsmetoder indgår også i forløbet.

Praktik

Der er på 3. semester mulighed for et virksomhedsophold enten i Danmark eller i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Materials and Nanotechnology).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Materials and Nanotechnology som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse.

Følgende bachelor- og diplomingeniøruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen som civilingeniør (cand.polyt.) i Materials and Nanotechnology (materialer og nanoteknologi) - uanset hvilken specialisering du søger ind på:

  • Fysik (AAU Aalborg)
  • Nanoteknologi (AAU Aalborg)
  • Nanoscience (Aarhus Universitet)
  • Nanosciene (Københavns Universitet)
  • Fysik og Nanoteknologi (DTU)
  • Fysik (Københavns Universitet) (ny)
  • Fysik (Aarhus Universitet) (ny)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bachelor- og diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde job i både danske og internationale industrielle produktionsvirksomheder, i rådgivende ingeniørvirksomheder og certificeringsselskaber eller i forskningsinstitutioner. Også inden for fx bioteknologi- og nanoteknologiindustrien samt farmaceutiske virksomheder kan der være jobmuligheder.

Her vil du kunne løse opgaver inden for produktudvikling, produktion, test af materialer, indkøb og salg samt rådgivning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information