Kandidatuddannelsen i Materials ans Nanotechnology
Kandidatuddannelse

Materials and Nanotechnology

Uddannelsen er engelsksproget og handler om udvikling og design af fremtidens materialer og materialesystemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Materials and Nanotechnology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen i Materials and Nanotechnology arbejder du med at udvikle og designe fremtidens materialer og materialesystemer med fokus på bæredygtighed.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i både danske og internationale industrielle produktionsvirksomheder, i rådgivende ingeniørvirksomheder og certificeringsselskaber eller i forskningsinstitutioner.

Også inden for fx bioteknologi- og nanoteknologiindustrien kan der være jobmuligheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

På civilingeniøruddannelsen i Materials and Nanotechnology arbejder du med at øge materialers holdbarhed og funktionalitet og med at forbedre eksisterende produkter.

Du kommer også til at arbejde med udvikling af nye innovative produkter ved hjælp af bl.a. nanoteknologi.

Specialiseringer

Uddannelsen omfatter to specialiseringer:

  • Materials Technology
  • Nanomaterials and Nanophysis

På begge specialiseringer lærer du at kunne stå for udviklings- og analyseopgaver og at kunne udføre forskning såvel som ledelse.

Materials Technology

Denne specialisering giver dig dybtgående kendskab til forskellige ingeniørmaterialer som plast, kompositmaterialer, keramiske materialer, legeringer og stål samtidigt med, at du lærer om deformationer og styrkeberegninger.

Du lærer bl.a. at udvælge de rigtige materialer til et givent produkt og at udvikle materialer. I specialiseringen indgår også studieelementer fra fysik, kemi, nanoteknologi og traditionel maskinkonstruktion.

Nanomaterials and Nanophysics

På denne specialisering får du tværfaglig viden om nanovidenskab og nanoteknologi. Fokus er på brugen af nanoteknologi til nye optiske og elektroniske komponenter samt nye materialer, fx rettet mod kommunikationsteknologi, sensorteknologi eller katalyse.

Du undervises i bl.a. nanomaterialers specielle elektroniske og optiske egenskaber, modellering, karakterisering og produktion. Nanoteknologiske processer og produktionsmetoder indgår også i forløbet.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Materials and Nanotechnology).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og laboratorieøvelser. Store dele af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Praktik

Der er på 3. semester mulighed for et virksomhedsophold enten i Danmark eller i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

 

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør kan du finde job i både danske og internationale industrielle produktionsvirksomheder, i rådgivende ingeniørvirksomheder og certificeringsselskaber eller i forskningsinstitutioner.

Også inden for fx bioteknologi- og nanoteknologiindustrien samt farmaceutiske virksomheder kan der være jobmuligheder.

Her vil du kunne løse opgaver inden for produktudvikling, produktion, test af materialer, indkøb og salg samt rådgivning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information