civilingeniør i maskinkonstruktion
Kandidatuddannelse

Maskinkonstruktion

På kandidatuddannelsen, der udbydes på engelsk, lærer du om komplekse problemstillinger som fx, hvor man udformer vindmøllevinger eller laver computersimuleringer af undervandsrobotters opførsel under marinebiologiske undersøgelser.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i design af maskinkonstruktion
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får også indsigt i videnskabeligt udviklingsarbejde og i den teknologiske udviklings muligheder.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i både danske og internationale virksomheder som udviklingsingeniør, koordinator eller rådgiver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i maskinkonstruktion giver viden og færdigheder i at løse komplicerede tekniske problemer og i at deltage i planlægning, realisering og styring af komplekse teknologiske systemer.

Du vil på uddannelsen få indsigt i følgende emneområder:

  • Materialemodellering i maskinteknik
  • Kyst- og offshorekonstruktioner
  • Strukturel mekanik og dynamik
  • Avanceret 3D CAD og design
  • Maskinteknik og produktudvikling
  • Klassisk styrkelære
  • Fluidmekanik og termodynamik

Du lærer også at medtænke samfundsmæssige, økonomiske og miljø- og arbejdsmiljømæssige konsekvenser i løsningen af de tekniske problemer.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratoriearbejde og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Mechanical Design.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Aalborg Universitet (AAU) i Esbjerg

AAU udbyder maskinkonstruktion som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i mekanik og produktion.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i maskinkonstruktion eller en diplomingeniør i maskinteknik giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde som udviklingsingeniør, koordinator eller rådgiver i større virksomheder.

Du vil fx kunne arbejde med afprøvning af vindmøllevinger, vedligeholdelsesopgaver på offshore platforme eller som konsulent med både beregningsmæssige og praktiske opgaver.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information