civilingeniør i fotonik
Kandidatuddannelse

Lys og teknologi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse har fokus på de fysiske principper for udbredelsen af lys samt vekselvirkningen mellem lys og forskellige materialer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i lys og teknologi
Andre betegnelser:
Engineering Light
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kan specialisere dig inden for fire områder: Fotoniske materialer og strukturer, komponenter til optisk kommunikation, biofotonik og sensorer eller lasere og lyskilder.

Du vil som færdiguddannet civilingeniør bl.a. have jobmuligheder i virksomheder, der fremstiller optiske komponenter, der bruges i fx internettet, lasere eller lyskilder eller i hospitalssektoren, medicinalbranchen eller i virksomheder, der beskæftiger sig med belysning.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen i lys og teknologi handler om at udnytte lysets muligheder i forskellige sammenhænge. Du lærer om, hvordan lys udbreder sig og kan vekselvirke med materialer, som det bliver sendt igennem.

Brugen af lys og teknologi

Lys og teknologi bruges også inden for biologi og medicin. Det kan fx være i forbindelse med fødevarekontrol eller til medicinsk terapi. Det kan også være inden for målemetoder til effektivisering af vindmølleparker, eller i forbindelse med teknologier der kan måle effektiviteten af forbrændingsprocesser.

Studielinjer

Du kan på uddannelsen vælge mellem fire studielinjer:

  • Fotoniske materialer og strukturer
  • Komponenter til optisk kommunikation
  • Biofotonik og sensorer
  • Lasere og lyskilder

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. i lys og teknologi. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Engineering Light).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier med faglig sparring af undervisere inden for fagområdet.

Der er teoretiske kurser såvel som kurser med stor inddragelse af praktiske/eksperimentelle øvelser.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig muligheder for at arbejde med forskning, udvikling og produktion i virksomheder, der fremstiller optiske komponenter, lasere og lyskilder fx i belysningsvirksomheder eller i hospitalssektoren eller medicinalbranchen.

Der kan også være jobmuligheder i offentlige institutioner og ved universiteter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information