Kandidatuddannelsen i Kvantitativ biolog og sygdomsmodellering
Kandidatuddannelse

Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du om de biologiske aspekter af sundhed og sygdom og om matematisk modellering af biologiske processer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kvantitativ biologi og sygdomsmodellering
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Quantitative Biology and Disease Modelling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om, hvordan sygdomme udvikler sig, hvordan immunforsvaret beskytter os, og hvordan lægemidler optages og virker. Du lærer at håndtere kvantitative biologiske data og at bruge dem til at udvikle matematiske eller statistiske modeller, der giver forståelse af komplekse sygdomme og deres forebyggelse eller behandling.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i bl.a. danske og internationale lægemiddelvirksomheder, på hospitaler og på universiteter.

Uddannelsen har sidste optag i 2023. Derefter udbydes uddannelsen ikke længere. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen bygger videre på din viden fra bacheloruddannelsen omkring matematik og matematisk modellering, farmakologi, biologi og patologi, der er læren om sygdomme og sygdomsprocesser i kroppens organer og væv.

Obligatoriske kurser

Du undervises i flg. obligatoriske kurser:

  • Molekylær patologi
  • Immunologi
  • Systembiologi
  • Farmakometrik

Derudover udvider du dit kendskab til programmering, statistik og avanceret teknologisk modellering.

Specialisering

Der er gode muligheder for specialisering i områder, der har din egen interesse, fx forsøgsdyrvidenskab, bioinformatik, immunologi, mikrobiologi, avanceret programmering og modellering.

Du vil også kunne indgå i forskergrupper, der arbejder med fx cancerimmunologi, fedme eller diabetes.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Quantitative Biology and Disease Modelling).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere hos Danmarks Tekniske Universitet.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorie- og projektarbejde.

Uddannelsen foregår som et samarbejde mellem DTU og KU, og du får undervisning på både DTU og på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er mulighed for studieophold i udlandet. 

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby og København.

Læs om

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i lægemiddelvirksomheder, på hospitaler, universiteter og andre steder, hvor der arbejdes med biologiske data. 

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information