Kandidatuddannelsen i Kvantitativ biolog og sygdomsmodellering
Kandidatuddannelse

Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du om de biologiske aspekter af sundhed og sygdom og om matematisk modellering af biologiske processer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kvantitativ biologi og sygdomsmodellering
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Quantitative Biology and Disease Modelling
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden om, hvordan sygdomme udvikler sig, hvordan immunforsvaret beskytter os, og hvordan lægemidler optages og virker. Du lærer at håndtere kvantitative biologiske data og at bruge dem til at udvikle matematiske eller statistiske modeller, der giver forståelse af komplekse sygdomme og deres forebyggelse eller behandling.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i bl.a. danske og internationale lægemiddelvirksomheder, på hospitaler og på universiteter. Du kan fx være med til at udvikle nye lægemidler, der kan forebygge sygdomme, helbrede og redde menneskeliv.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen bygger videre på din viden fra bacheloruddannelsen omkring matematik og matematisk modellering, farmakologi, biologi og patologi, der er læren om sygdomme og sygdomsprocesser i kroppens organer og væv.

Obligatoriske kurser

Du undervises i flg. obligatoriske kurser:

  • Molekylær patologi
  • Immunologi
  • Systembiologi
  • Farmakometrik

Derudover udvider du dit kendskab til programmering, statistik og avanceret teknologisk modellering.

Via forståelse af biologi gennem en kvantitativ og modellerende tilgang kvalificeres du til at udvikle nye effektive stoffer og fremme forståelsen og behandlingen af sygdomme med komplekse årsagsforhold.

Specialisering

Der er gode muligheder for specialisering i områder, der har din egen interesse, fx forsøgsdyrvidenskab, bioinformatik, immunologi, mikrobiologi, avanceret programmering og modellering. Du vil også kunne indgå i forskergrupper, der arbejder med fx cancerimmunologi, fedme eller diabetes.

Studieophold

Der er mulighed for studieophold i udlandet. 

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorie- og projektarbejde. Uddannelsen foregår som et samarbejde mellem DTU og KU, og du får undervisning på både DTU og på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på KU. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Quantitative Biology and Disease Modelling (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby og København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder kvantitativ biologi og sygdomsmodellering som en 2-årig kandidatuddannelse.

DTU udbyder også en 3-årig bacheloruddannelse i kvantitativ biologi og sygdomsmodellering.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelse fra DTU giver adgang til uddannelsen:

  • Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet civilingeniør vil du have jobmuligheder i lægemiddelvirksomheder, på hospitaler, universiteter og andre steder, hvor der arbejdes med biologiske data.  Her vil du som eksempelvis tværfaglig projektleder kunne arbejde med forskellige faser af lægemiddeludvikling, herunder grundforskning og udvikling af bl.a. præklinisk forskning i dyre- og cellemodeller eller epidemiologisk modellering af, hvordan sygdomme udvikler sig i befolkningen.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information