civilingeniør i konstruktionsteknik
Kandidatuddannelse

Konstruktionsteknik

Du får indgående kendskab til materialer, konstruktionsmetoder og analyseværktøjer i forhold til såvel små robotter som bygnings- og brokonstruktioner.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i konstruktionsteknik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får specialviden om beton- og stålkonstruktioner eller om mekaniske konstruktioner. Du får også mulighed for at beskæftige dig med vibrationer i konstruktioner og undersøge, hvordan fx vind påvirker en konstruktion.

Som færdiguddannet civilingeniør i konstruktionsteknik har du specialistviden i at arbejde inden for konstruktion, projektering, projektledelse, tilsyn og drift, hvilket giver dig jobmuligheder i fx rådgivende ingeniørfirmaer

Fold alle afsnit ud

Indhold

Kandidatuddannelsen bygger videre på diplomingeniøruddannelserne i maskinteknik og bygningsteknik. Du kan specialisere dig i enten maskindesign eller i bygningsdesign, hvor du kan fordybe dig i såvel teori som praksis.

Ved hjælp af videnskabelige metoder lærer du at formulere, analysere og løse videnskabelige problemstillinger inden for konstruktion.

Bygningsdesign

På specialiseringen bygningsdesign får du indsigt i fagområder tilknyttet beton- og stålkonstruktioner, og du opnår dybdegående forståelse for design af konstruktioner samt faglige kompetencer inden for dynamisk analyse og styrkeanalyse.

Maskindesign

På specialiseringen maskindesign får du forståelse for matematisk modellering af fysiske problemstillinger. Du arbejder med computermodellering baseret på opstillede matematiske modeller og får dybdegående forståelse for dynamisk analyse og styrkeanalyse af eksisterende maskiner samt design af nye maskiner.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Undervisning

Undervisningen foregår som holdundervisning og projektarbejde.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et helt studieår.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Odense.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i fx maskinindustrien eller byggebranchen. Du kan komme til at arbejde med bygningskonstruktioner i entreprenørvirksomheder og i rådgivende ingeniørfirmaer. Du kan også finde job inden for vindmølleindustrien eller arbejde med fx konstruktioner til bølgeenergi.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information