civilingeniør i konstruktionsteknik
Kandidatuddannelse

Konstruktionsteknik

På uddannelsen i konstruktionsteknik får du et dybere kendskab til materialer, konstruktionsmetoder og analyseværktøjer i relation til såvel små robotter som store bygnings- og brokonstruktioner.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i konstruktionsteknik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får specialviden om beton- og stålkonstruktioner eller om mekaniske konstruktioner som fx robotter. Du får også mulighed for at beskæftige dig med vibrationer i konstruktioner og undersøge, hvordan fx vind påvirker en konstruktion.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du bl.a. finde beskæftigelse inden for maskinkonstruktion eller i rådgivende ingeniørfirmaer eller entreprenørvirksomheder. Du vil typisk arbejde med konstruktion, projektering, projektledelse, tilsyn og drift.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i konstruktionsteknik bygger oven på den viden, du har opnået på din bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Du fordyber dig i maskin- og bygningskonstruktion i såvel teori som praksis, og du lærer ved hjælp af videnskabelige metoder at formulere, analysere og løse videnskabelige problemstillinger inden for konstruktion.

Du kan vælge at specialisere dig inden for et af følgende områder:

  • Bygningsdesign, hvor du bl.a. kommer til at beskæftige dig med konstruktionsmetoder og beregningsmodeller
  • Maskindesign, hvor du bl.a. beskæftiger dig med dynamiske systemer og mekaniske konstruktioner

Emner som avanceret materialeteknologi, kontinuummekanik, stabilitet og svingninger samt brudmekanik og udmattelse er også vigtige fagområder på uddannelsen.

Undervisningen foregår som holdundervisning og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder konstruktionsteknik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En diplomingeniøruddannelse i bygningsteknik eller maskinteknik giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i fx maskinindustrien eller byggebranchen. Du kan komme til at arbejde med bygningskonstruktioner i entreprenørvirksomheder og i rådgivende ingeniørfirmaer. Du kan også finde job inden for vindmølleindustrien eller arbejde med fx konstruktioner til bølgeenergi.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information