civilingeniør i konstruktionsteknik
Kandidatuddannelse

Konstruktionsteknik

På uddannelsen i konstruktionsteknik får du et dybere kendskab til materialer, konstruktionsmetoder og analyseværktøjer i forhold til såvel små robotter som store bygnings- og brokonstruktioner.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i konstruktionsteknik
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får specialviden om beton- og stålkonstruktioner eller om mekaniske konstruktioner. Du får også mulighed for at beskæftige dig med vibrationer i konstruktioner og undersøge, hvordan fx vind påvirker en konstruktion.

Som færdiguddannet civilingeniør i konstruktionsteknik har du specialistviden i at arbejde inden for konstruktion, projektering, projektledelse, tilsyn og drift, hvilket giver dig jobmuligheder i fx rådgivende ingeniørfirmaer

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i konstruktionsteknik bygger videre på diplomingeniøruddannelserne i maskinteknik og bygningsteknik. Du kan specialisere dig i enten maskindesign eller i bygningsdesign, hvor du kan fordybe dig i såvel teori som praksis.

Ved hjælp af videnskabelige metoder lærer du at formulere, analysere og løse videnskabelige problemstillingen inden for konstruktion.

På specialiseringen bygningsdesign får du indsigt i fagområder tilknyttet beton- og stålkonstruktioner, og du opnår dybdegående forståelse for design af konstruktioner samt faglige kompetencer inden for dynamisk analyse og styrkeanalyse.

På specialiseringen maskindesign får du forståelse for matematisk modellering af fysiske problemstillinger. Du arbejder med computermodellering baseret på opstillede matematiske modeller og får dybdegående forståelse for dynamisk analyse og styrkeanalyse af eksisterende maskiner samt design af nye maskiner.

Emner som avanceret materialeteknologi, kontinuummekanik, stabilitet og svingninger samt brudmekanik og udmattelse er også vigtige fagområder på uddannelsen.

Undervisningen foregår som holdundervisning og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et helt studieår.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder konstruktionsteknik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En diplomingeniøruddannelse i bygningsteknik eller maskinteknik giver adgang til uddannelsen.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i fx maskinindustrien eller byggebranchen. Du kan komme til at arbejde med bygningskonstruktioner i entreprenørvirksomheder og i rådgivende ingeniørfirmaer. Du kan også finde job inden for vindmølleindustrien eller arbejde med fx konstruktioner til bølgeenergi.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information