kandidatuddannelse til civilingeniør i Kemisk og biokemisk teknologi
Kandidatuddannelse

Kemisk og biokemisk teknologi

Den kemitekniske og biokemiske kandidatuddannelse foregår på engelsk og handler om udvikling af produktionsprocesser og produkter, der kræver kemiske, biokemiske og fysisk-kemiske omformninger af råmaterialer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kemisk og biokemisk teknologi
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kemiteknik, Chemical and Biochemical Engineering og Chemical Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i kemiske og biokemiske processer og lærer at tænke innovativt og udvikle nye teknikker, principper og produkter, der kan give en bedre udnyttelse af vores ressourcer under hensyn til miljøet.

Som færdiguddannet kemiingeniør kan du vælge en karrierevej som forsker eller udvikler i kemiske og bioteknologiske eller lægemiddelproducerende virksomheder. Du kan også komme til at arbejde i energi- og miljøsektoren eller offshoreindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen handler generelt om de processer og det udstyr, hvormed man kan omdanne råmaterialer til et brugbart produkt inden for bl.a. den kemiske, biotekniske eller lægemiddelproducerende industri. Du får en grundlæggende viden om den kemiske industri og dens organisering og centrale processer.

Ingeniører inden for dette fagområde arbejder med forskning og med udvikling af metoder til fx produktion af kemikalier, brændstoffer og lægemidler i stor skala eller til økonomisk produktion af højteknologiske materialer til brug inden for flere forskellige områder. Det handler bl.a. om ud fra miljømæssige og økonomiske hensyn at kunne skabe vækst med formindsket ressourceforbrug af både råmaterialer og energi.

På uddannelsen lærer du om og arbejder med matematisk og naturvidenskabeligt baserede metoder, der benyttes til design og opskalering af processer, der skal lede til nye eller forbedrede produkter.

Du lærer herunder at udvikle matematiske modeller til at beskrive og simulere de aktuelle processer og at kunne benytte modelleringsværktøjer til planlægning og optimering.

Den tidligere kandidatuddannelse i olie- og gasteknologi på Aalborg Universitet indgår som specialisering i uddannelsen. Vær opmærksom på, at uddannelsens indhold ikke er helt ens på de to uddannelsessteder; læs mere på det ønskede uddannelsessteds hjemmeside.

Undervisningen veksler mellem laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Chemical and Biochemical Engineering).

Bemærk: Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg og i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder kemisk og biokemisk teknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan vælge at specialisere dig inden for:

 • Kemisk og biokemisk procesteknologi
 • Kemisk og biokemisk produktteknologi
 • Energi og miljøteknologi
 • Fermenteringsbaseret produktion

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

DTU udbyder desuden flg. uddannelser:

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelse giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Kemi og teknologi

Afhængigt af hvilke kurser du vælger, kan du også blive optaget, hvis du har taget en af følgende bacheloruddannelser:

 • Bioteknologi
 • Teknisk biomedicin
 • General Engineering (med specialiseringen Living Systems)
 • Vand, bioressourcer og miljømanagement
 • Kemi og Bioteknik (diplomingeniør)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU i Esbjerg udbyder Chemical Engineering som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til uddannelsen:

 • Kemiteknologi
 • Miljøteknologi
 • Bioteknologi
 • Kemi og bioteknologi
 • Kemi og bioteknologi (diplomingeniør)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Civilingeniøruddannelsen giver dig jobmuligheder i bioteknologiske, lægemiddelproducerende eller kemiske virksomheder såvel i Danmark som i udlandet.

Du kan også komme til at arbejde i virksomheder inden for olie- og naturgasområdet, plastindustrien, miljøvirksomheder eller i elsektoren. Det kan både være i rådgivende og producerende virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde, naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information