kandidatuddannelse til civilingeniør i Kemisk og biokemisk teknologi
Kandidatuddannelse

Kemisk og biokemisk teknologi

Den engelsksprogede kandidatuddannelse kombinerer kreative og tekniske færdigheder og fokuserer på forskning og udvikling inden for kemisk og kemisk-relateret produktion.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kemisk og biokemisk teknologi
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kemiteknik, Chemical and Biochemical Engineering og Chemical Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i kemiske og biokemiske processer og lærer at tænke innovativt og udvikle nye teknikker, principper og produkter, der kan give en bedre udnyttelse af vores ressourcer under hensyn til klima og miljø.

Du lærer at tage hensyn til tekniske, økonomiske og miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold, og du lærer at arbejde både i et nationalt og et internationalt miljø.

Som færdiguddannet kemiingeniør kan du vælge en karrierevej som forsker eller udvikler i kemiske og bioteknologiske eller lægemiddelproducerende virksomheder. Du kan også komme til at arbejde i energi- og miljøsektoren eller offshore-industrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen giver dig en generel viden om de processer og udstyr, man bruger til at omdanne råmaterialer til et brugbart produkt inden for bl.a. den kemiske, biotekniske eller lægemiddelproducerende industri. Du får en grundlæggende viden om den kemiske industri og dens organisering og centrale processer.

Ingeniører inden for dette fagområde arbejder med forskning og udvikling af metoder til fx produktion af kemikalier, brændstoffer og lægemidler i stor skala eller til økonomisk produktion af højteknologiske materialer. Det handler bl.a. om ud fra miljømæssige og økonomiske hensyn at kunne skabe vækst med formindsket ressourceforbrug af både råmaterialer og energi.

Indhold

På uddannelsen lærer du om og arbejder med matematisk og naturvidenskabeligt baserede metoder, der benyttes til design og opskalering af processer, der skal lede til nye eller forbedrede produkter.

Du lærer herunder at udvikle matematiske modeller til at beskrive og simulere de aktuelle processer og at kunne benytte modelleringsværktøjer til planlægning og optimering.

Den tidligere kandidatuddannelse i olie- og gasteknologi på Aalborg Universitet indgår som specialisering i uddannelsen.

Forskelle på uddannelsesstederne

Uddannelsen varierer fra universitet til universitet. Læs mere på det ønskede universitets hjemmeside.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Chemical and Biochemical Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg og i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder kemisk og biokemisk teknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan vælge at specialisere dig inden for:

 • Kemisk og biokemisk procesteknologi
 • Kemisk og biokemisk produktteknologi
 • Energi og miljøteknologi
 • Fermenteringsbaseret produktion

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

DTU udbyder desuden flg. uddannelser:

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelse giver adgang til kandidatuddannelsen:

 • Kemi og teknologi

Afhængigt af hvilke kurser du vælger, kan du også blive optaget, hvis du har taget en af følgende bacheloruddannelser:

 • Bioteknologi
 • Teknisk biomedicin
 • General Engineering (med specialiseringen Living Systems)
 • Vand, bioressourcer og miljømanagement
 • Kemi og Bioteknik (diplomingeniør)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU i Esbjerg udbyder Chemical Engineering som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant diplomingeniør- eller bacheloruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til uddannelsen:

 • Kemiteknologi
 • Miljøteknologi
 • Bioteknologi
 • Kemi og bioteknologi
 • Kemi og bioteknologi (diplomingeniør)

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Civilingeniøruddannelsen giver dig jobmuligheder i bioteknologiske, lægemiddelproducerende eller kemiske virksomheder såvel i Danmark som i udlandet.

Du kan også komme til at arbejde i virksomheder inden for olie- og naturgasområdet, plastindustrien, miljøvirksomheder eller i el-sektoren. Det kan både være i rådgivende og producerende virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde, naturvidenskabeligt arbejde og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information