civilingeniør i kemi
Kandidatuddannelse

Kemi (civilingeniør)

På kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, bygger du oven på din viden og dine færdigheder inden for kemi samt kemiske og bioteknologiske processer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kemi
Andre betegnelser:
Chemistry
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du undervises bl.a. i videregående fysisk kemi og kemiteknik, risikoanalyse og kemometri, og du vil arbejde med analyse, udvikling og produktion af fx plantemedicin, fødevarer, medicin og mere bæredygtig energi.

Som færdiguddannet civilingeniør i kemi kan du arbejde med forskning, udvikling og produktion i kemiske og bioteknologiske virksomheder eller i levnedsmiddel- og medicinalindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På civilingeniøruddannelsen i kemi går du mere i dybden inden for det kemiske fagområde. Du arbejder med planlægning, udvikling og kontrol af kemiske processer bl.a. inden for miljø, energiforsyning samt medicinal- og fødevareindustrien.

Uorganiske og organiske materialer

Du vil kunne arbejde med uorganiske og organiske materialer som fx glas og keramik eller med kulhydrater og naturlige eller syntetiske polymerer, fx til brug i medicinalindustrien.

Du bliver kvalificeret at lede arbejdet i et laboratorium og at udvikle og validere analytiske målemetoder.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, forelæsninger, holdundervisning og øvelser. Under det afsluttende speciale vil du have mulighed for at arbejde med et forsknings- eller udviklingsprojekt. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. eller cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Chemistry).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder kemi (civilingeniør) som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk (Chemistry).

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemiteknologi giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. udvikling, produktion og kvalitetskontrol i kemiske virksomheder, i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, ved miljøforvaltninger eller i laboratorier.

Du kan også få job, hvor du arbejder med miljøkontrol og analyse i den private eller offentlige sektor eller søge job som underviser.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit fagområde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Mette Hamborg Jensen på 26 år er uddannet farmaceut. Hun arbejder som kemiker hos Novo Nordisk i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.