civilingeniør i kemi
Kandidatuddannelse

Kemi (civilingeniør)

På kandidatuddannelsen bygger du oven på din viden og dine færdigheder inden for kemi samt kemiske og bioteknologiske processer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i kemi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Der undervises bl.a. i videregående fysisk kemi og kemiteknik, risikoanalyse og kemometri, og du vil arbejde med analyse, udvikling og produktion af fx plantemedicin, fødevarer, medicin eller renere energi.

Som færdiguddannet civilingeniør i kemi kan du arbejde med forskning, udvikling og produktion i kemiske og bioteknologiske virksomheder eller i levnedsmiddel- og medicinalindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På civilingeniøruddannelsen i kemi går du mere i dybden inden for det kemiske fagområde. Du arbejder med planlægning, udvikling og kontrol af kemiske processer bl.a. inden for miljø, energiforsyning samt medicinal- og fødevareindustrien.

Du vil kunne arbejde med uorganiske og organiske materialer som fx glas og keramik eller med kulhydrater og naturlige eller syntetiske polymerer, fx til brug i medicinalindustrien.

Du lærer også at lede arbejdet i et laboratorium og at udvikle og validere analytiske målemetoder.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, forelæsninger, holdundervisning og øvelser. Under det afsluttende speciale vil du have mulighed for at arbejde med et forsknings- eller udviklingsprojekt.

Ved AAU udbydes uddannelsen kun på engelsk. Ved SDU foregår en stor del af undervisningen på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Chemistry (Engineering).

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. eller cand.scient.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense og Aalborg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder i kemi (civilingeniør) som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan vælge at specialisere dig inden for følgende fagprofiler:

  • Bioteknologi og bioraffinering
  • Funktionelle materialer
  • Kemiteknik
  • Miljøeffektiv teknologi

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse:

  • Bachelor i kemi og bioteknologi fra SDU
  • Bachlor i kemiteknologi fra AAU
  • Bachelor i kemi og teknologi fra DTU (giver dog ikke adgang til bioteknologi og bioraffinering)
  • Diplomingeniør i bioteknologi fra AU

Har du en anden diplomingeniør- eller bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Der kan være særlige adgangskrav til uddannelsens forskellige specialiseringer. Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder kemi (civilingeniør) som en 2-årig kandidatuddannelse. Uddannelsen udbydes kun på engelsk (Chemistry).

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i kemiteknologi giver adgang til uddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. udvikling, produktion og kvalitetskontrol i kemiske virksomheder, i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, ved miljøforvaltninger eller i laboratorier.

Du kan også komme til at arbejde med miljøkontrol og analyse i den private eller offentlige sektor eller søge job som underviser.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit fagområde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Mette Hamborg Jensen på 26 år er uddannet farmaceut. Hun arbejder som kemiker hos Novo Nordisk i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.