civilingeniør i planlægning, innovation og ledelse
Kandidatuddannelse

Industriel økonomi og teknologiledelse

Uddannelsen handler om organisering og ledelse af mange personalegrupper og arbejdsprocesser inden for et ingeniørfagligt område.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i industriel økonomi og teknologiledelse
Andre betegnelser:
Planlægning, innovation og ledelse, Industrial Engineering and Management
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Med en teknisk baggrund lærer du at arbejde med planlægning, projekt- og forandringsledelse, tilrettelæggelse af innovative processer, optimering af produktionssystemer samt bæredygtig udvikling og kvalitet.

Som civilingeniør i industriel økonomi og teknologiledelse vil du typisk have jobmuligheder som projektleder, konsulent, udvikler eller forandringsagent i både private og offentlige virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for at kombinere et teknisk fagområde med kompetencer inden for planlægning, innovation og ledelse.

Du lærer at arbejde med matematisk optimering (operationsanalyse), simulation og andre kvantitative redskaber. Du får desuden viden om centrale procesværktøjer til brug for fx projektledelse og forandringsledelse.

Du har mulighed for selv at sammensætte din uddannelse eller vælge et af følgende studieforløb:

 • Ledelse og analyse af virksomhedsdrift
 • Innovations- og strategiledelse
 • Produktions- og projektledelse

Der undervises desuden i områder som driftsledelse, supply chain management, innovationsledelse og problemstrukturering.

  Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af studiets undervisere.

  Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. Uddannelsens engelske betegnelse er Industrial Engineering and Management.

  Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

  Adgangskrav

  For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

  Se i adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

  Om uddannelsen på det enkelte universitet

  Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

  Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

  DTU udbyder industriel økonomi og teknologiledelse som en 2-årig kandidatuddannelse.

  Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

  DTU udbyder desuden Master of Science in Engineering Management i samarbejde med udenlandske universiteter.

  Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

  Adgangskrav
  For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En af følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Matematik og teknologi
  • Produktion og konstruktion
  • Strategisk analyse og systemdesign

  For at blive optaget på den engelsksprogede uddannelse skal du have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

  Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

  Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

  Økonomi

  Du kan søge SU under uddannelsen.

  Kvalifikationsniveau

  Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

  Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

  Fremtidsmuligheder

  Uddannelsen giver dig mulighed for at arbejde som fx projektleder, konsulent, udvikler eller forandringsagent i private og offentlige virksomheder eller i organisationer.

  Opgaverne vil typisk ligge inden for teknologi-, drift- og videnledelse, konsulent- og rådgivningsarbejde og systemplanlægning i relation til det tekniske fagområde. Også tværgående funktioner som sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø vil være en mulighed.

  Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og administrativt arbejde.

  Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

  Uddannelsessteder

  På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information