civilingeniør i fysik og nanoteknologi
Kandidatuddannelse

Fysik og nanoteknologi

På fysik og nanoteknologi, der foregår på engelsk, lærer du, hvordan man ved at arbejde med atomer og molekyler kan fremstille nye materialer eller tilføre særlige egenskaber til eksisterende materialer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i fysik og nanoteknologi
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kan vælge at fordybe dig i et af fagets områder, fx i fysik på atomart niveau, i nanosystemer i forbindels med lys eller i biofysik og komplekse systemer.

Som færdiguddannet civilingeniør har du forudsætninger for at arbejde med udvikling og forskning inden for fx medicinalbranchen, hospitalssektoren, bioteknologiske virksomheder, offentlige institutioner eller på universiteter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Nanoteknologi handler om, hvordan man fremstiller materialer og strukturer, som kan måles i nanometer, dvs. en millardedel af en meter. På kandidatuddannelsen studerer du, hvordan materialerne kan anvendes i den moderne teknologi bl.a. til at tilføre særlige egenskaber til produkter og materialer af forskellig art.

Du arbejder med avancerede teoretiske og eksperimentelle metoder inden for moderne fysik. Det kan fx være med udvikling af nanostrukturerede materialer med elektriske, magnetiske, optiske, mekaniske og kemiske egenskaber eller med optisk kommunikation og datalagring.

Du kan vælge mellem følgende studielinjer:

  • Biofysik og komplekse systemer, som fokuserer på design og fremstilling af nano- og mikrosystemer til brug i forskning og industri
  • Nano-skala, der fokuserer på forståelse og design af materialer baseret på en kvantemekanisk eller mesoskopiske beskrivelse
  • Nanosystemer, som fokuserer på "top-down" design og fabrikation af nano- og mikrosystemer til brug i forskning og industrielle applikationer.
  • Optik og fotonik, som fokuserer på at forstå lys formering og interaktioner mellem lys og stof.
  • Fysik og nanoteknologi for bæredygtighed og energi, hvor der fokusereres på de fysiske og nanoteknologiske principper bag vedvarende energiteknologi.
  • Kvantesystemer, der fokuserer på forståelse, kontrol og design af komplekse kvantesystemer.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, forelæsninger og øvelser. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Physics and Nanotechnology.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder fysik og nanoteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i fysik og nanoteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

DTU udbyder desuden Master of Science in Physics and Nanotechnology i samarbejde med udenlandske universiteter.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i fysik og nanoteknologi fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Følgende andre bacheloruddannelser giver også adgang til kandidatuddannelsen:

  • Fysik fra KU og AU
  • Nanoscience fra KU og AU
  • Nanoteknologi med specialisering i nanofysik fra AAU

Har du en anden bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen sigter mod job inden for forskning og udvikling i fx medicinalbranchen, energisektoren, softwareindustri, offentlige institutioner eller på universiteter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde, naturvidenskabeligt arbejde.

Du også komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for de nyuddannede i perioden 2013-2015.

Langt de fleste af den meget få nyuddannede (under 20) har fået beskæftigelse på Videregående uddannelsesinstitutioner.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information