civilingeniør i fysik og nanoteknologi
Kandidatuddannelse

Fysik og nanoteknologi

På uddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du at bruge moderne fysik til at udvikle ny teknologi inden for fx bæredygtig energi eller sundhedsteknologi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i fysik og nanoteknologi
Andre betegnelser:
Physics and Nanotechnology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kan vælge at fordybe dig i et af fagets områder, fx i fysik på atomart niveau, i fabrikation og udvikling af smarte materialer og komponenter til transmission af lys, design og fabrikation af miniaturiserede komponenter og sensorer eller inden for biofysik og kvanteteknologi.

Som færdiguddannet civilingeniør har du forudsætninger for at arbejde med teknologi- og produktudvikling i virksomheder inden for fx medicinalteknologi, optisk kommunikation, grøn energi, med rådgivning hos offentlige institutioner eller med forskning på universiteter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Nanoteknologi handler om, hvordan man fremstiller materialer og strukturer, som kan måles i nanometer, dvs. en milliardendedel af en meter.

På kandidatuddannelsen  arbejder du med avancerede teoretiske og eksperimentelle metoder inden for moderne fysik. Det kan fx være med udvikling af nanostrukturerede overflader og komponenter med specielle elektriske, magnetiske, optiske, mekaniske og kemiske egenskaber eller med optisk kommunikation og datalagring.

Linjer

Du kan vælge fag inden for følgende linjer:

  • Biofysik og sundhedsteknologi med fokus på design og fremstilling af nano- og mikrosystemer til brug inden for bioteknologi- og sundhedssektoren
  • Nanoskala materialefysik, der fokuserer på forståelse og design af materialer baseret på en kvantemekanisk beskrivelse
  • Nanosystemer, som fokuserer på metoder kendt fra fabrikation af moderne computerchips til fremstilling af miniaturiserede komponenter til industriel brug
  • Optiske metamaterialer og komponenter med fokus på transmission af lys i lysledere, lasere samt interaktioner mellem lys og stof
  • Fysik og nanoteknologi med henblik på udvikling af vedvarende energiteknologi
  • Kvantesystemer, der fokuserer på forståelse, kontrol og design af komplekse kvantesystemer til fx kvantekommunikation

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, forelæsninger og øvelser. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Physics and Nanotechnology (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder fysik og nanoteknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i fysik og nanoteknologi.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

DTU udbyder desuden Master of Science in Physics and Nanotechnology i samarbejde med udenlandske universiteter.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i fysik og nanoteknologi fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen.

Følgende andre bacheloruddannelser giver også adgang til kandidatuddannelsen:

  • Fysik fra KU og AU
  • Nanoscience fra KU og AU
  • Nanoteknologi med specialisering i nanofysik fra AAU

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen sigter mod job inden for forskning og udvikling i fx medicinalbranchen, energisektoren, softwareindustri, offentlige institutioner eller på universiteter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde, naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du også komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information