civilingeniør i fysik og nanoteknologi
Kandidatuddannelse

Fysik og nanoteknologi

På uddannelsen, der foregår på engelsk, lærer du at bruge moderne fysik til at udvikle ny teknologi inden for fx bæredygtig energi eller sundhedsteknologi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i fysik og nanoteknologi
Andre betegnelser:
Physics and Nanotechnology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kan vælge at fordybe dig i fx fysik på atomart niveau, i fabrikation og udvikling af smarte materialer og komponenter til transmission af lys, design og fabrikation af miniaturiserede komponenter og sensorer eller inden for biofysik og kvanteteknologi.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du fx arbejde med teknologi- og produktudvikling i virksomheder inden for fx medicinalteknologi, grøn energi eller med rådgivning hos offentlige institutioner.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Nanoteknologi handler om, hvordan man fremstiller materialer og strukturer, som kan måles i nanometer, dvs. en milliardendedel af en meter.

Linjer

Du kan vælge fag inden for følgende linjer:

  • Biofysik og væsker med fokus på design og fremstilling af nano- og mikrosystemer til brug inden for bioteknologi- og sundhedssektoren
  • Nanoskala materialefysik, der fokuserer på forståelse og design af materialer baseret på en kvantemekanisk beskrivelse
  • Nanosystemer, som fokuserer på metoder kendt fra fabrikation af moderne computerchips til fremstilling af miniaturiserede komponenter til industriel brug
  • Faststofoptik og nanofotokik med fokus på transmission af lys i lysledere, lasere samt interaktioner mellem lys og stof
  • Fysik og nanoteknologi med fokus på energi og bæredygtighed
  • Kvantesystemer, der fokuserer på forståelse, kontrol og design af komplekse kvantesystemer til fx kvantekommunikation

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in in Engineering (Physics and Nanotechnology).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på Danmarks Tekniske Universitet

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, projektarbejde, forelæsninger og øvelser.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Læs om

DTU udbyder også en bacheloruddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Fysik og nanoteknologi

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen sigter mod job inden for forskning og udvikling i fx medicinalbranchen, energisektoren, softwareindustri, offentlige institutioner eller på universiteter.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du også komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information