civilingeniør i fotonik
Kandidatuddannelse

Fotonik

På kandidatuddannelsen, som er engelsksproget, får du en forståelse af de fysiske processer inden for udbredelse af lys - og vekselvirkning mellem lys og forskellige materialer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i fotonik
Andre betegnelser:
Photonics Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kan specialisere dig inden for fire områder, som er fotoniske materialer og strukturer, komponenter til optisk kommunikation, biofotonik og sensorer samt lasere og lyskilder.

Du vil som færdiguddannet civilingeniør bl.a. have jobmuligheder i virksomheder, der fremstiller optiske komponenter, i belysningsvirksomheder eller i hospitalssektoren eller medicinalbranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i fotonik handler om at udnytte lysets muligheder i forskellige sammenhænge. Du lærer om, hvordan lys udbreder sig og kan vekselvirke med materialer, som det bliver sendt igennem.

Men fotonik bruges også i stadig højere grad inden for biologi og medicin. Det kan fx være i forbindelse med fødevarekontrol eller til medicinsk terapi. Det kan også være inden for målemetoder til effektivisering af vindmølleparker, eller i forbindelse med teknologier der kan måle effektiviteten af forbrændingsprocesser eller kuldioxidindhold i atmosfæren.

Du kan på uddannelsen vælge mellem fire studielinjer:

  • Fotoniske materialer og strukturer
  • Komponenter til optisk kommunikation
  • Biofotonik og sensorer
  • Lasere og lyskilder

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Photonics Engineering.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder fotonik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

DTU udbyder også Master of Science in Photonics i samarbejde med udenlandske universiteter.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Fysik og nanoteknologi

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden tilsvarende relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig muligheder for at arbejde med forskning, udvikling og produktion i virksomheder, der fremstiller optiske komponenter, i belysningsvirksomheder eller i hospitalssektoren eller medicinalbranchen.

Der kan også være jobmuligheder i offentlige institutioner og ved universiteter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information