civilingeniør i fotonik
Kandidatuddannelse

Fotonik

Den engelsksprogede kandidatuddannelse har fokus på de fysiske principper for udbredelsen af lys samt vekselvirkningen mellem lys og forskellige materialer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i fotonik
Andre betegnelser:
Photonics Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du kan specialisere dig inden for fire områder, som er fotoniske materialer og strukturer, komponenter til optisk kommunikation, biofotonik og sensorer samt lasere og lyskilder.

Du vil som færdiguddannet civilingeniør bl.a. have jobmuligheder i start-up eller etablerede virksomheder, der fremstiller optiske komponenter, der bruges i fx internettet, lasere eller lyskilder eller i hospitalssektoren, medicinalbranchen eller i virksomheder, der beskæftiger sig med belysning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i fotonik handler om at udnytte lysets muligheder i forskellige sammenhænge. Du lærer om, hvordan lys udbreder sig og kan vekselvirke med materialer, som det bliver sendt igennem.

Brugen af fotonik

Fotonik bruges også i stadig højere grad inden for biologi og medicin. Det kan fx være i forbindelse med fødevarekontrol eller til medicinsk terapi. Det kan også være inden for målemetoder til effektivisering af vindmølleparker, eller i forbindelse med teknologier der kan måle effektiviteten af forbrændingsprocesser eller kuldioxidindhold i atmosfæren.

Studielinjer

Du kan på uddannelsen vælge mellem fire studielinjer:

  • Fotoniske materialer og strukturer
  • Komponenter til optisk kommunikation
  • Biofotonik og sensorer
  • Lasere og lyskilder

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier med faglig sparring af undervisere inden for fagområdet. Der er teoretiske kurser såvel som kurser med stor inddragelse af praktiske/eksperimentelle øvelser.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Photonics Engineering (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder fotonik som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

DTU udbyder også Master of Science in Photonics i samarbejde med udenlandske universiteter.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse, fx inden for fysik og nanoteknologi, elektroteknologi eller matematik og teknologi. Følgende bacheloruddannelse fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Fysik og nanoteknologi

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig muligheder for at arbejde med forskning, udvikling og produktion i virksomheder, der fremstiller optiske komponenter, lasere og lyskilder fx i belysningsvirksomheder eller i hospitalssektoren eller medicinalbranchen.

Der kan også være jobmuligheder i offentlige institutioner og ved universiteter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information