civilingeniør i farmateknologi
Kandidatuddannelse

Farmateknologi

Kandidatuddannelsen i farmateknologi foregår på engelsk og kombinerer teknisk viden med viden om lægemidler.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i farmateknologi
Andre betegnelser:
Pharmaceutical Design and Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsens fokus er på teknologibaseret lægemiddelforskning, design og udvikling af lægemidler og de behandlingsteknikker, som er forbundet hermed.

Som færdiguddannet civilingeniør har du bl.a. mulighed for at finde beskæftigelse i virksomheder, der fremstiller og udvikler lægemidler eller i forskningscentre, universiteter og offentlige myndigheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen handler om design og udvikling af lægemidler, diagnostik og nanoteknologiske behandlingsmetoder kombineret med de lovgivningsmæssige forhold i forbindelse med produktion og distribution af lægemidler.

Kurser

Centralt i uddannelsen er kurser i lægemiddelindustriel drug discovery proces, biologiske kurser samt kurser i metoder og teknikker.

På en stor del af uddannelsen deltager du i projektarbejde omkring konkrete problemstillinger i tæt samarbejde med relevante lægemiddelvirksomheder.

Uddannelsen bygger videre på den faglige specialisering fra din bacheloruddannelse. Du har via dine valgfag mulighed for at tone din uddannelse efter dine interesser, samtidig med at du får et bredt kendskab til hele den industrielle farmaproces.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Pharmaceutical Design and Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som civilingeniør i farmateknologi vil du kunne fungere som bindeled mellem forskellige elementer af udvikling og produktion af lægemidler i virksomheder, der producerer lægemidler eller udvikler diagnostiske ydelser og metoder baseret på PCR-teknikker.

Du vil også kunne søge ansættelse ved forskningscentre, universiteter eller offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med lægemiddeludvikling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information