civilingeniør i farmateknologi
Kandidatuddannelse

Farmateknologi

Kandidatuddannelsen i farmateknologi foregår på engelsk og kombinerer teknisk viden med viden om lægemidler.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i farmateknologi
Andre betegnelser:
Pharmaceutical Design and Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsens fokus er på teknologibaseret lægemiddelforskning, design og udvikling af lægemidler og de behandlingsteknikker, som er forbundet hermed.

Som færdiguddannet civilingeniør har du bl.a. mulighed for at finde beskæftigelse i virksomheder, der fremstiller og udvikler lægemidler eller i forskningscentre, universiteter og offentlige myndigheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen handler om design og udvikling af lægemidler, diagnostik og nanoteknologiske behandlingsmetoder kombineret med de lovgivningsmæssige forhold i forbindelse med produktion og distribution af lægemidler.

Indhold

Centralt i uddannelsen er kurser i lægemiddelindustriel drug discovery proces, biologiske kurser samt kurser i metoder og teknikker.

På en stor del af uddannelsen deltager du i projektarbejde omkring konkrete problemstillinger i tæt samarbejde med relevante lægemiddelvirksomheder.

Uddannelsen bygger videre på den faglige specialisering fra din bacheloruddannelse. Du har via dine valgfag mulighed for at tone din uddannelse efter dine interesser, samtidig med at du får et bredt kendskab til hele den industrielle farmaproces.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Pharmaceutical Design and Engineering (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder farmateknologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i farmateknologi skal du have en relevant bacheloruddannelse. Følgende bacheloruddannelser fra DTU giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Bioteknologi
  • Teknisk biomedicin
  • Kvantitativ biologi og sygdomsmodellering

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som civilingeniør i farmateknologi vil du kunne fungere som bindeled mellem forskellige elementer af udvikling og produktion af lægemidler i virksomheder, der producerer lægemidler eller udvikler diagnostiske ydelser og metoder baseret på PCR-teknikker.

Du vil også kunne søge ansættelse ved forskningscentre, universiteter eller offentlige myndigheder, der beskæftiger sig med lægemiddeludvikling.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og naturvidenskabeligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information