kandidatuddannelse i Maskinintelligens
Kandidatuddannelse

Computer Science (IT)

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, kommer du til at arbejde med bl.a. softwareudvikling, programmeringssprog og oversættelse.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i indlejrede softwaresystemer
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen handler om maskinintelligens, datahåndtering, programmering og softwareudvikling og giver dig mulighed for at vælge mellem en række specialiseringer.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde som bl.a. udvikler eller it-arkitekt i it-industrien eller i virksomheder inden for områder som mobilkommunikation, rumfartsvidenskab, sundhedsteknologi eller medieindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen Computer Science (IT) er en international uddannelse, som foregår på engelsk. IT står for International Track. Uddannelsen er rettet mod bachelorer i informationsteknologi (teknologisporet) fra Aalborg Universitet samt internationale studerende med en bachelor i datalogi eller elektronik.

Linjer

Du kan vælge mellem følgende linjer:

  • Information Technology (IT)
  • Machine Intelligence (MI)
  • Data Engineering (DA)
  • Embedded Systems (ES)

Hvert spor indeholde såvel obligatoriske som valgfrie kurser.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. i datalogi (it). Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Computer Sciende (IT).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder Computer Science (IT) som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i informationsteknologi eller en professionsbacheloruddannelse i softwareudvikling med særlige tilvalg giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der e minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bachelor- eller professionsbacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i som fx udvikler, projektleder eller it-arkitekt i danske og internationale it-virksomheder inden for it-industrien, mobilkommunikation, rumfartsvidenskab, sundhedsteknologi samt medieindustrien.

Du kan også arbejde med forskning på forskningsinstitutioner eller i store virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde, systemudvikling, programmering og design og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information