En mand står i et lydstudie og arbejder.
Kandidatuddannelse

Computer Engineering

Kandidatuddannelsen, som er på engelsk, handler bl.a. om kunstig intelligens (AI), vision, lyd, distribuerede systemer og netværk.

Fakta

Navn:
Computer Engineering
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du viden og kompetencer inden for kommunikationssystemer og intelligente algoritmer. Du lærer at designe og implementere nye teknologier, som bruges i fx telefoner, computere og robotter. 

Som færdiguddannet har du jobmuligheder i virksomheder, der arbejder med udvikling inden for fx mobilnetværk, mobiltelefoner, trådløse netværk, internet og telefoni/video-kommunikation.

Bemærk: Uddannelsen er en sammenlægning af kandidatuddannelserne Communication Technology og Vision, Graphics and Interactive Systems.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Afhængigt af dine interesser kan du vælge at specialisere dig inden for to studieretninger: AI, Vision and Sound eller Networks and Distributed Systems.

AI, Vision and Sound

Du specialiserer dig i teorier og metoder inden for AI, og du lærer om nye algoritmer og begreber som fx deep learning.

Du får bl.a. viden om:

  • Udvikling af produkter, der forstår tale og bevægelser
  • Intelligent lyd til fysisk og mental sundhedspleje
  • Lyd- og videokomprimering og streaming til onlinespil og møder

Networks and Distributed Systems

Du specialiserer dig i design og implementering af sikre netværk. Du lærer også, hvordan man sikrer netværk mod fejl og hackerangreb. 

Du får bl.a. viden om:

  • Internet of Things (IoT)-systemer
  • Fremtidige generationer af systemer til mobiltelefoner
  • Kommunikationsløsninger til robotter

Titel

Uddannelsen giver adgang til titlen cand.polyt. Den engelske titel er M.Sc. in Computer Engineering.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kurser, forelæsninger og problembaseret projektarbejde, hvor du og din gruppe arbejder med relevante problemstillinger inden for studiets fagområde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold eller praktik

Der er mulighed for at tage et semester ved et udenlandsk universitet eller et praktikophold i en virksomhed.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder, der udvikler eller drifter nye løsninger til mobilnetværk, mobiltelefoner, trådløse netværk, internet, telefoni/video-kommunikation, trådløse målere og sensorer, kommunikation mellem biler, droner og robotter mm. Du vil også kunne løse opgaver inden for netværkssikkerhed.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information