Kandidatuddannelse i Avancerede materialer og sundhedsteknologi
Kandidatuddannelse

Biomaterialeteknologier til medicin

Uddannelsen er engelsksproget og fokuserer på materialer til diagnostik og administration af lægemidler.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i biomaterialeteknologier til medicin
Andre betegnelser:
Biomaterial Engineering for Medicine
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer på uddannelsen at udforme materialer med særlige funktioner til produkter inden for sundhedssektoren. Du lærer også at undersøge avancerede materialers virkning på celler, væv og mennesker.

Som civilingeniør i avancerede materialer og sundhedsteknologi vil du kunne finde job inden for fx medicinalindustrien, mediko-tekniske industrier, sygehusområdet og i internationale virksomheder.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Sundhedsteknologien omfatter materialer til lægemiddeladministration, sensorer, diagnostiske systemer samt bløde materialer til sundhedsprodukter. De eksisterende produkter er resultat af tværfaglig forskning inden for avanceret kemi, nanoteknologi og biovidenskab (life science). Området er i vækst, og som studerende bliver du en del af denne udvikling.

Specialiseringer

Du kan på uddannelsen vælge en af følgende specialiseringer:

  • Drug delivery systems engineering
  • Healthcare materials engineering
  • Diagnostic technology engineering

Du vil også have mulighed for selv at forme din kandidatuddannelse med en fjerdedel valgfrie kurser.

På uddannelsen kan du komme til at arbejde med modulering af immunsystemet, avancerede modeller til erstatning af dyreforsøg, test af avancerede materialer i dyr og mennesker og ultra sensitive sensorer til distribueret molekylær diagnostik.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. i biomaterialeteknologier til medicin. Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Engineering (Biomaterial Engineering for Medicine).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget.

Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside (dtu.dk)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Søg optagelse (dans.stads.dk)

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for medicinalindustrien, mediko-tekniske industrier, sygehuse og regulatoriske institutioner. Her vil du kunne omsætte forskningsresultater til produkter og arbejde med fx kvalitetskontrol, godkendelse og udvikling.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information