civilingeniør i bæredygtigt design
Kandidatuddannelse

Bæredygtigt design

Kandidatuddannelsen i bæredygtig design, der foregår på engelsk, indeholder emner inden for teknologi, bæredygtighed, innovation og design.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bæredygtigt design
Andre betegnelser:
Sustainable Design
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at identificere videnskabelige problemstillinger inden for omstilling til bæredygtighed og at udvikle løsningsforslag.

Som færdiguddannet civilingeniør vil du kunne arbejde med problemstillinger, der relaterer sig til innovation, bæredygtighed og omstilling af produktion og forbrug med henblik på at imødegå det voksende ressource- og energiforbrug.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du undervisning i emner som:

  • Bæredygtigt design og omstilling
  • Innovation og organisatoriske forandringsprocesser
  • Iscenesættelse af participatorisk design
  • Entrepreneurskab og markedsskabelse

Du får indsigt i relevante ingeniørtekniske teorier og metoder og lærer at udarbejde nye modeller for udvikling af bæredygtig teknologi samt at skabe forandring. Du lærer også at samarbejde med andre tekniske eksperter, beslutningstagere, ngo'ere m.fl.

Du vil under uddannelsen arbejde i laboratorier og værksteder med udviklingsarbejde, der bl.a. er baseret på udviklingen af prototyper.

Der er mulighed for studieophold i udlandet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og selvstændigt projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Sustainable Design.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Aalborg Universitet (AAU) i København

AAU udbyder bæredygtigt design som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i bæredygtigt design.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i bæredygtig design skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i bæredygtigt design giver adgang til kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der fra 2020 kan være minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bachelor- eller diplomingeniøruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med problemstillinger, der relaterer sig til innovation, bæredygtighed og omstilling af produktion og forbrug med henblik på imødegåelse af et voksende ressource- og energiforbrug.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker bl.a. ved at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information