kandidat i globalt systemdesign
Kandidatuddannelse

Autonome systemer

Den engelsksprogede kandidatuddannelse handler om udvikling af robotter og automatiserede enheder.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) Autonome systemer
Andre betegnelser:
Autonomous Systems
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får kompetencer inden for områder som projektledelse, teknologiske forretningssystemer og driftssystemer, ligesom du får indsigt i produktion og processer.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i industri-, forsknings- og servicevirksomheder eller inden for den offentlige sektor, fx sundhedssektoren.

Bemærk: Uddannelsen blev tidligere udbudt på Aalborg Universitet, men udbydes nu af Danmarks Tekniske Universitet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i autonome systemer er baseret på en systemopfattelse for produkt, proces og produktion. Begrebet system omfatter her klassiske produkter, serviceydelser, sundhedsproduktion, systemsalg m.m.

Uddannelsen har udgangspunkt i emner, der relaterer sig til IKT, System Engineering og Operations Management.

Du kommer til at arbejde med bl.a.:

  • Forretningsudvikling og realisering af algebaseret fremstilling af Omega3-fedtsyrer
  • Six Sigma baseret produktudvikling til fremstilling af implantater
  • Implementering af Lean/Six Sigma på vindmøllevingefabrikker
  • Datamining for bedre produktkonfigurering
  • Design og forretningsrealisering af måleudstyr til brug ved ortopædkirurgi
  • Optimering af værdistrømme på radiologiske afdelinger
  • Systemdesign gennem simulering for produktionsplanlægning af endoscopic units

Du får indsigt i systemanalyse og -design samt kommunikation og en grundlæggende forståelse for forretningsdannelse og -udvikling.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Science (MSc) in Engineering (Autonomous Systems).

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder autonome systemer som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse inden for elektro-, computer-, it- eller mekanikområdet, fx:

  • En bacheloruddannelse i elektroteknologi (DTU)
  • En bacheloruddannelse i softwareteknologi (DTU)

Du skal desuden have kundskaber i engelsk på mindst B-niveau.

Andre uddannelser kan også give adgang. Se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

ptagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.dtu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med kandidatuddannelsen vil du typisk kunne finde arbejde som projektleder i relation til sundhedssektoren, den finansielle sektor, i medicinalindustrien, Green Tech samt inden for vindmølle- og forbrændingsindustrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og udviklings- og programmeringsarbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information