Kandidatuddannelse

Autonome systemer

Den engelsksprogede kandidatuddannelse handler om udvikling af autonome enheder, enten robotter, software eller it-systemer.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) Autonome systemer
Andre betegnelser:
Autonomous Systems
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får kompetencer inden for områder som selvlærende systemer, kunstig intelligens, databehandling og robotteknologi.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i industri-, forsknings- og servicevirksomheder eller inden for den offentlige sektor.

 

 

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen i autonome systemer giver dig mulighed for at deltage i og lede arbejde med design og implementering af autonome systemer.

Indhold

Uddannelsen kvalificerer dig i at udnytte de seneste fremskridt inden for kunstig intelligens, analyse af big data, digitalisering, detektering, optimering, informationsteknologi og systemudvikling.

Uddannelsen styrker både din matematiske og teoretiske forståelse og giver dig praktisk erfaring, som du kan bruge i arbejdet med ny robotteknologi, autonome softwareagenter mv.

I løbet af uddannelsen arbejder du med analyse, modellering, optimering, design og implementering ud fra et videnskabeligt og innovativt perspektiv.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studenteroplæg og selvstudier under vejledning af fagets lærere. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Autonomous Systems).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder autonome systemer som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på DTU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse inden for elektro-, computer-, it- eller mekanikområdet, fx:

  • En bacheloruddannelse i elektroteknologi (DTU)
  • En bacheloruddannelse i softwareteknologi (DTU)

Andre bachelor uddannelser kan evt. give adgang.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B, som du skal have bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit.

Se dine muligheder for optagelse, og læs om ansøgning på www.dtu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du typisk kunne finde arbejde som ingeniør i privat industri-, forsknings- og servicevirksomheder eller inden for den offentlige sektor. Uddannelsen er relevant for alle former for produktions- og servicevirksomheder inden for fx produktion, it, logistik, sundhedssektoren og den farmaceutiske industri. Uddannelsen giver dig desuden mulighed for at arbejde med forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde og udviklings- og programmeringsarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information