civilingeniør i anvendt kemi
Kandidatuddannelse

Anvendt kemi

Kandidatuddannelsen i anvendt kemi foregår på engelsk. Du lærer, hvordan man designer og udvikler materialer og processer ved hjælp af viden om kemi.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i anvendt kemi
Andre betegnelser:
Applied Chemistry
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig grundig viden om stoffers syntese og fysisk-kemiske egenskaber, og du lærer om design af avancerede materialer med fokus på det molekylære niveau og på nanoskalaniveau.

Som færdiguddannet kemiingeniør kan du bl.a. finde beskæftigelse i farmaceutiske og kemiske virksomheder, hvor du vil kunne arbejde i deres forsknings- og udviklingsafdelinger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i anvendt kemi arbejder du med kemisk udvikling og design af avancerede produkter og materialer. Du får bl.a. undervisning i katalyse, strukturkemi, fysisk kemi samt materialekemi.

Du lærer, hvordan man ved hjælp af viden om kemi kan designe materialer med særlige egenskaber. Det kan fx være miljøvenlige materialer til industrien eller produkter til medicinalindustrien.

Specialisering

Du har mulighed for at vælge mellem følgende specialiseringer:

  • Katalyse og nanoteknologi, hvor du bl.a. lærer om energiproduktion og har fag som kemi og biokemi
  • Lægemidler (syntese og medicinalkemi) med fokus på avanceret medicinalkemi og organisk kemi
  • Molekylær fysisk kemi, hvor du ud over obligatoriske fag som fysisk og uorganisk kemi kan vælge blandt en række fag som fx spektroskopi og computermodellering 
  • Polymerer, hvor du studerer, hvordan de særlige stoffer, som kaldes polymerer, kan bruges inden for fx lægemiddelvidenskaben samt bio- og nanoteknologien
  • Protein​-kemi, som har fokus på bl.a. kemisk og biokemisk produktdesign 

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Applied Chemistry (Civil Engineering).

Erhvervskandidatuddannelse

Uddannelsen udbydes også som en fireårig erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på Danmarks Tekniske Universitets hjemmeside.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem laboratoriearbejde, forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Lyngby ved København

Læs om

DTU udbyder desuden Nordic Master in Polymer Technology i samarbejde med udenlandske universiteter.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. udvikling, produktion og kvalitetskontrol i farmaceutiske og kemiske virksomheder, i levnedsmiddelindustrien, ved miljøforvaltninger eller i laboratorier.

Det vil også være muligt at finde job inden for forskning og undervisning.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information