Kandidatuddannelse

Neurovidenskab

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du om hjernens celler, cellernes kommunikation og højere hjernefunktioner.

Fakta

Navn:
Neurovidenskab
Andre betegnelser:
Neuroscience
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at anvende neurovidenskab til at løse komplekse problemer inden for almen sundhed og behandling af mennesker med sygdomme i hjernen, og du bliver udfordret i at udvikle og designe nye applikationer inden for neurovidenskab.

Uddannelsen kvalificerer dig til at forske som ph.d.-studerende eller forskningsassistent, ligesom du vil kunne finde beskæftigelse på hospitaler, forskninginstitutioner eller inden for medicotek- og farma-industrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Neurovidenskab er studier af nervesystemet og hvordan dette ser ud, er organiseret og fungerer. På uddannelsen får du indgående viden om basal og eksperimentel neurovidenskab, og du bliver introduceret til klinisk neurovidenskab.

Emner

Undervisningen omfatter bl.a. følgende emner:

 • Hjernens celler
 • Hjernens strukturer og forbindelser
 • Tænkning, følelser og hukommelse
 • Neurogenetik
 • Neuroimaging
 • Nye og kendte lægemidlers virkning på hjernen
 • Computer-assisteret neurovidenskab
 • Transgene modeller og optisk teknologi
 • Eksperimentel design

Uddannelsen giver dig kompetencer til at planlægge og udføre neurovidenskabelige eksperimenter, og du lærer at analysere og fortolke neurovidenskabelige data og litteratur. Du lærer også at vurdere styrker og svagheder i metoder inden for neurovidenskab og deres anvendelse og relevans i praksis.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, diskussion af litteratur, laboratorieøvelser og problembaseret undervisning. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer 1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Neuroscience.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder neurovidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse inden for et sundheds- eller naturvidenskabeligt område.

Følgende bacheloruddannelser kan give adgang:

 • Biologi
 • Biokemi
 • Biology-Bioteknologi
 • Biomedicin
 • Medicin
 • Medicinsk Biologi
 • Molekylær Biomedicin
 • Molekylær Medicin
 • Molekylær Biologi
 • Biokemi og Molekylær Biologi
 • Veterinærmedicin

Du skal have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Har du en anden relevant bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for at søge arbejde inden for hospitalsområdet, undervisnings- og forskningsområdet samt inden for medicotek- og farma-industrien.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information