kandidatuddannelse i Lægemiddelvidenskab
Kandidatuddannelse

Lægemiddelvidenskab

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du, hvordan man udvikler og fremstiller lægemidler samt løser komplekse lægemiddelrelaterede problemstillinger.

Fakta

Navn:
Lægemiddelvidenskab
Andre betegnelser:
Pharmaceutical Sciences
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du har fag inden for farmakologi, medicinalkemi, biokemi og molekylær biologi samt undervisning i medicinske fag. Du lærer både at arbejde med selve fremstillingen af lægemidler og med interaktionen mellem samfund, forbruger og lægemidler.

Som færdiguddannet kandidat vil du kunne bestride stillinger inden for forskning og undervisning. Du har også mulighed for at få job i medicinalindustrien og den kemiske industri.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen udbygger du den faglige viden og kunnen, som du har opnået gennem din bacheloruddannelse.

Du vil få tværfaglige og metodiske kvalifikationer, der gør dig i stand til at identificere og løse komplekse lægemiddelrelaterede problemstillinger, som fx virkninger og bivirkninger af nye lægemiddelprodukter.

Fagpakker

Uddannelsen er opbygget af obligatoriske og valgfrie fag og indeholder tre overordnede fagpakker:

  • Drug Discovery, som er betegnelsen for den fase, hvor man er på jagt efter nye lægemiddelstoffer. Det drejer sig om at opdage eller syntetisere nye kemiske forbindelser og kortlægge deres virkning i både dyr og mennesker.
  • Drug Development, hvor du ved hjælp af kendskab til stoffers kemi, deres interaktion med kroppen, deres nedbrydning og deres udskillelse lærer at designe lægemidler, der frigiver den rette mængde stof i rette tid og sted i kroppen. Her er analytisk kemi en integreret del af arbejdet.
  • Medicines and Society, der handler om lægemidlers rolle i samfundet og godkendelse på det danske marked, hvilket bl.a. kræver dokumentation på virkning gennem kliniske forsøg.

Du har mulighed for at sammensætte din uddannelse, så den passer til dine interesser.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, laboratoriearbejde og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er Pharmaceutical Sciences.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Pharmaceutical Sciences.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder lægemiddelvidenskab som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab eller teknisk videnskab.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder inden for biotek-, medico- og medicinalindustrien, den kemiske industri, i sundhedsvæsnet og i fx lægemiddelstyrelsen.

Du har også mulighed for at arbejde med forskning og udvikling af ny medicin.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for sundhedsområdet, og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information