kandidatuddannelse i Immunologi og inflammation
Kandidatuddannelse

Immunologi og inflammation

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du bl.a. at planlægge, udføre og analysere både egen og andres forskning inden for immunologi.

Fakta

Navn:
Immunologi og inflammation
Andre betegnelser:
Immunology and Inflammation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig indgående viden om dels immunologi, der er læren om immunsystemets opbygning og funktion, dels inflammation, som er kroppens måde at reagere på i forhold til infektion eller irritation.

Du vil som færdiguddannet kandidat have jobmuligheder inden for medicinalindustrien, hospitalssektoren og forskningsområdet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at anvende biologiske metoder til at kvalificere komplekse immunologiske processer på alle niveauer fra molekyle til det hele legeme. Du lærer også at vurdere genetiske, fysiologiske og miljømæssige faktorers betydning for immunologiske processer.

Indhold

Undervisningen omfatter bl.a. følgende emner:

 • Avanceret basal immunologi
 • Planlægning og udførelse af dyreforsøg
 • Immunforsvar og infektioner
 • Immunforsvar og kræft
 • Allergi, autoimmunitet og inflammation
 • Hudens immunologi
 • Immun farmakologi

På uddannelsen lærer du at analysere styrker og svagheder i metoder og immunologiske behandlingsprincipper, og du kvalificeres til at foreslå metoder til hypotesedrevet forskning inden for området.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, laboratorieøvelser, seminarer, workshops og virksomhedsbesøg. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer 1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Immunology and Inflammation.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder immunologi og inflammation som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse og et karaktergennemsnit på minimum 7,0. 

En af følgende bacheloruddannelser kan give adgang til uddannelsen:

 • Biologi
 • Biokemi
 • Molekylær biomedicin
 • Veterinærmedicin

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for at søge arbejde inden for hospitalsområdet, undervisnings- og forskningsområdet samt inden for den medicinske og farmaceutiske industri.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for og forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit specialeområde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information