kandidatuddannelse i humanbiologi
Kandidatuddannelse

Humanbiologi

Kandidatuddannelsen foregår på engelsk og handler om at forstå, hvordan den menneskelige krop fungerer, både når den er syg, og når den er rask.

Fakta

Navn:
Humanbiologi
Andre betegnelser:
Human Biology
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du har bl.a. fag som farmakologi, der er læren om lægemidler, anatomi, som er studiet af levende organismers ydre form og indre opbygning, samt fysiologi, som er læren om den levende organismes funktioner.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i både private og offentlige virksomheder. Du vil fx kunne varetage forsknings- og udviklingsopgaver inden for medicinalindustri, miljøsektor, bioteknologi samt levnedsmiddelteknologi.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Humanbiologi er studiet af menneskets biologi, det vil sige kroppen og dens funktioner. Med henblik på at finde frem til effektive sygdomsbehandlinger undersøger du, hvordan den menneskelige organisme fungerer, såvel når den er syg, som når den er rask.

Kandidatuddannelsen er tværfaglig og kombinerer sundhedsvidenskabelige fag med det naturvidenskabelige fagområde.

Områder

Uddannelsen dækker to områder:

  • Molekylær biomedicin, som handler om cellers strukturer og funktion helt ned på molekyleniveau. Du får bl.a. fag som neurobiologi, der er læren om nervesystemets biologi, og genteknologi, hvor du lærer om mulighederne for at gøre indgreb i menneskets gener.
  • Human patofysiologi, som handler om de fysiologiske ændringer, der følger med en sygdom. Du får indsigt i, hvordan sygdomme opstår, og hvordan de påvirker kroppen.

Du lærer også at designe, afvikle og fortolke biologiske forskningsforsøg, ligesom du lærer om forskellige moderne metoder, der bruges inden for celle-, neuro- og molekylærbiologi.

Dyreforsøg

Uddannelsen giver dig indsigt i, hvordan man arbejder med forsøgsdyr, og efter bestået kursus får du tildelt en juridisk gyldig licens til selvstændigt at udføre dyreforsøg inden for Den Europæiske Union (EU).

Praktik

Der er i løbet af uddannelsen indlagt en praktikperiode af en uges varighed på en hospitalsafdeling.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger for hele holdet, projektarbejde for mindre grupper og laboratorieøvelser i små hold. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer 1 år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.hum.biol. Uddannelsens engelske etitel er Master of Science (MSc) in Human Biology.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under om det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder humanbiologi som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse inden for et biologisk område med et vist biokemisk indhold og et karaktergennemsnit på minimum 7,0.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen, fx medicin, odontologi, biokemi, idræt og farmaci. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for såvel undervisningsområdet som inden for forskning, udvikling og rådgivning i forbindelse med humanbiologiske problemstillinger.

Det kan være i offentlige og private virksomheder, fx inden for medicinal- og biotekindustrien, i miljøsektoren eller ved forskningscentre, på hospitaler og højere læreanstalter.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Steffen Wad Jørgensen er 47 år og ansat som projektleder i medicinalvirksomheden Lundbeck i...

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.