kandidatuddannelse i Virksomhedsledelse
Kandidatuddannelse

Virksomhedsledelse

Kandidatuddannelsen i virksomhedsledelse har fokus på såvel den teoretiske som den praktiske side af ledelse.

Fakta

Navn:
Virksomhedsledelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du får indsigt i de nyeste teorier og praksis inden for ledelse og organisering af virksomheder, og du lærer om de ledelsesaspekter, der handler om relationer mellem mennesker.

Som uddannet i virksomhedsledelse vil du kunne søge arbejde som analytiker, konsulent og leder i alle typer af virksomheder og organisationer samt inden for konsulentbranchen og i erhvervs- og fagorganisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen beskæftiger du dig med mange sider af ledelsesbegrebet. Det gælder både i relation til en virksomheds økonomiske styring og udvikling, innovation og forandring samt i relation til de medarbejdere, der er ansat i virksomheden.

Uddannelsen er bygget op omkring fire følgende moduler:

  • Virksomhedsstudier, virksomhedsledelse og videregående organisationsteori
  • Innovation og innovationsledelse – herunder økonomisk ledelse af innovative virksomheder og ledelse af komplekse innovationsprocesser
  • Ledelse af virksomhedens interne og eksterne relationer – herunder legitimitet og offentlighed, strategisk ledelse, virksomhedens ressourcer og værdiskabelse samt relationer til omverdenen
  • Virksomhedens administration og strategiske ledelse

Uddannelsens sidste modul er samtidig specialemodul.

Du får også indsigt i kvantitative metoder i forbindelse med analyser af fx survey og regnskabsdata.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde samt et projektorienteret praktikforløb.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder virksomhedsledelse som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på RUC's hjemmeside.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i virksomhedsledelse skal du have en relevant bacheloruddannelse. En samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med erhvervsøkonomi, HA eller med virksomhedsstudier giver adgang til kandidatuddannelsen.

En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for virksomhedsledelse som analytiker, konsulent og leder i alle typer af virksomheder og organisationer samt inden for konsulentbranchen og i erhvervs- og fagorganisationer.

Du vil typisk kunne arbejde med innovations-, strategi- og personalefunktioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administration, strategi og personale og administrativt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.