Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation
Kandidatuddannelse

Sundhedsinnovation

Kandidatuddannelsen er engelsksproget med fokus på innovative bud på bl.a. ny organisering, informationsgange, behandlinger og patientforløb i sundhedsvæsenet.

Fakta

Navn:
Sundhedsinnovation
Andre betegnelser:
Business Administration and Innovation in Health Care
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil få redskaber til at analysere sundhedssystemer og kunne komme med bud på innovative løsninger på udfordringer med at implementere systemer, der indbefatter både private virksomheder og offentlige institutioner.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. hospitalssektoren, medicinal- og sundheds-industrien, farmaceutiske virksomheder og patientorganisationer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver en bred viden om sundhedssystemer og deres funktioner. Den giver værktøjer til at kunne arbejde med innovative fornyelser i processer, tilrettelæggelse af patientforløb, behandlingsprotokoller, sundhedsvæsenets organisering og informationsgange.

Uddannelsens første år består af obligatoriske kurser, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af sundhedsinnovation. Andet år består af valgfrie kurser.

Obligatoriske kurser

 • Introduktion til sundhedsinnovation
 • Økonomi i sundhedsinnovation
 • Sundhedsorganisation og innovation
 • Innovation i kliniske arbejdsgange og i sundhedsydelser
 • Informationssystemer inden for sundhedsområdet
 • Gruppeprojekt om sundhedsinnovation

Områder med valgfrie kurser

 • Digital innovation inden for sundhed
 • Teknologiske vurderinger af sundhedsydelser
 • Kommercialisering af sundheds- og bioteknologiske innovationsområder

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc. Uddannelsens engelske titel er Master (MSc) in Business Administration and Innovation in Health Care.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

 • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
 • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Copenhagen Business School (CBS) og Københavns Universitet (KU).

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i offentlige organisationer og private virksomheder, der beskæftiger sig med sundhedsydelser og udvikling af sundhedstilbud,

Du vil bl.a. kunne arbejde med strategisk planlægning, marketing, innovation, international forretningsudvikling eller virksomheds- eller personaleledelse.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information