Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation
Kandidatuddannelse

Sundhedsinnovation

Kandidatuddannelsen er engelsksproget med fokus på innovative bud på bl.a. ny organisering, informationsgange, behandlinger og patientforløb i sundhedsvæsenet.

Fakta

Navn:
Sundhedsinnovation
Andre betegnelser:
Business Administration and Innovation in Health Care
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du vil få redskaber til at analysere sundhedssystemer og kunne komme med bud på innovative løsninger på udfordringer med at implementere systemer, der indbefatter både private virksomheder og offentlige institutioner.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. hospitalssektoren, medicinal- og sundheds-industrien, farmaceutiske virksomheder og patientorganisationer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver en bred viden om sundhedssystemer og deres funktioner. Den giver værktøjer til at kunne arbejde med innovative fornyelser i processer, tilrettelæggelse af patientforløb, behandlingsprotokoller, sundhedsvæsenets organisering og informationsgange.

Uddannelsens første år består af obligatoriske kurser, der beskæftiger sig med forskellige aspekter af sundhedsinnovation. Andet år består af valgfrie kurser.

Obligatoriske kurser

  • Introduktion til sundhedsinnovation
  • Økonomi i sundhedsinnovation
  • Sundhedsorganisation og innovation
  • Innovation i kliniske arbejdsgange og i sundhedsydelser
  • Informationssystemer inden for sundhedsområdet
  • Gruppeprojekt om sundhedsinnovation

Områder med valgfrie kurser

  • Digital innovation inden for sundhed
  • Teknologiske vurderinger af sundhedsydelser
  • Kommercialisering af sundheds- og bioteknologiske innovationsområder

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.merc. Uddannelsens engelske titel er Master (MSc) in Business Administration and Innovation in Health Care.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og udbydes i et samarbejde mellem Copenhagen Business School (CBS) og Københavns Universitet (KU).

Copenhagen Business School (CBS)

CBS udbyder sundhedsinnovation som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Adgangskrav på CBS

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse samt opfylde de faglige adgangskrav og et sprogkrav.

Se dine muligheder for optagelse, og læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist mv. i CBS’ studieguide

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i offentlige organisationer og private virksomheder, der beskæftiger sig med sundhedsydelser og udvikling af sundhedstilbud,

Du vil bl.a. kunne arbejde med strategisk planlægning, marketing, innovation, international forretningsudvikling eller virksomheds- eller personaleledelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information