kandidatuddannelse i Sociale interventionsstudier
Kandidatuddannelse

Sociale interventionsstudier

På kandidatuddannelsen i sociale interventionsstudier får du viden om samfundsmæssige organiseringer og menneskers relationer, læring og hverdagsliv, og du lærer at designe, planlægge, gennemføre og evaluere sociale projekter, indsatser og eksperimenter.

Fakta

Navn:
Sociale interventionsstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig analytiske færdigheder og indsigt i læringsteori samt i psykologisk og sociologisk teori.

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for både den offentlige og den private sektor, hvor du som fx rådgiver eller udviklingsmedarbejder vil kunne løse opgaver i forbindelse med social intervention, problemløsning og innovation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i social intervention er tværfaglig og kombinerer psykologi, sociologi og pædagogik. Du får indgående viden om menneskelige og samfundsmæssige behov og  problemer, der kræver sociale interventioner, og du får færdigheder til at inddrage brugere i sociale interventionsprocesser.

Du lærer på uddannelsen at arbejde på tværs af det offentlige, det private og det civile samfunds organisationer. Du bliver i stand til at iværksætte social forandring i samarbejde med de borgere og professionelle, som forandringerne vedrører.

Det gælder fx indsatser, der forbedrer hverdagslivet for socialt udsatte borgere, eller forandringsprojekter, der øger social bæredygtighed på arbejdsmarkedet. 

Du lærer også at undersøge og arbejde med interventioner, der har afsæt i forskellige brugergruppers ønsker om forandring. Det kan blandt andet være børn, studerende, institutionsforældre, kriminalitetstruede, hjemløse, professionelle i velfærdsinstitutioner eller beboere i alle typer af lokalsamfund.

Uddannelsen omfatter ud over teori-, metode- og praksiskurser følgende projekter:

 • Paradigmer, brugerperspektiver og kontekst
 • Samarbejde, brugerinvolvering og design
 • Dokumentation, virkning og vidensdeling

Uddannelsen omfatter desuden et særligt tilrettelagt praktikforløb.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder sociale interventionsstudier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på RUC's hjemmeside.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i sociale interventionsstudier skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver eksempelvis adgang til kandidatuddannelsen: En humanistisk, samfundsvidenskabelig eller humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse med de fleste kombinationer af følgende bachelorfag:

 • Psykologi
 • Pædagogik og uddannelsesstudier
 • Socialvidenskab
 • Politik og administration
 • Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
 • Arbejdslivsstudier
 • Kultur- og sprogmødestudier
 • Plan, by og proces
 • TekSam - miljøplanlægning

En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder som bl.a. rådgiver, udviklingsmedarbejder eller konsulent i kommuner og regioner, staten, dele af den private sektor samt i faglige organisationer, hvor du vil kunne løse opgaver i forbindelse med social intervention, problemløsning og innovation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde samt organisation, udvikling og rådgivning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information