kandidatuddannelse i Politisk kommunikation og ledelse
Kandidatuddannelse

Politisk kommunikation og ledelse

Uddannelsen har fokus på sammenhængen mellem ledelse og kommunikation i en virksomhed, organisation eller på en offentlig arbejdsplads.

Fakta

Navn:
Politisk kommunikation og ledelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Den giver en række kommunikationsanalytiske og ledelsesmæssige værktøjer, så du bliver i stand til at identificere og løse komplekse ledelsesproblemer.

Som uddannet kandidat i politisk kommunikation og ledelse vil du kunne søge job i virksomheder, organisationer og i det offentlige og arbejde med kommunikationen mellem erhvervsliv, politikere og offentligheden.

Uddannelsen har sidste optag i 2022. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

På uddannelsen i politisk kommunikation og ledelse arbejder du med, hvordan forholdet mellem magt, strategi og kommunikation kan forstås. Du får desuden viden om kommunikationsteori og lærer om forskellige former for kommunikation.

Du får indsigt i samfundets forskellige institutioner, fx retssystemet eller det politiske system, og du studerer forskelle og ligheder og lærer at se sammenhængen mellem en institutions opgaver og dens kommunikationsform.

Uddannelsesområder

  • Politisk kommunikation og ledelse
  • Teknologi og ledelse
  • Samfundets kommunikative differentiering
  • Magt og kommunikation
  • Metode og analysestrategi
  • Organisation og ledelse som kommunikation

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i private virksomheder, interesseorganisationer eller i offentlige institutioner, hvor du kan arbejde med ledelse og kommunikationen mellem erhvervsliv, politikere og offentligheden.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Martin Olesen bruger sin alsidige viden fra statskundskab i et generalistjob.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Vejledning til valg af studie
Vejledning til valg af studie

Hvad du bør være opmærksom på, inden du vælger.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.