kandidatuddannelse i Plan, by og proces
Kandidatuddannelse

Plan, by og proces

Uddannelsen har fokus på planlægning i teori og praksis samt design af planer og processer relateret til byudvikling.

Fakta

Navn:
Plan, by og proces
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer blandt andet om byer og regioners udvikling, om hvordan planlægning indgår i denne opgave, og hvilken rolle mobilitet og bæredygtighed spiller i den forbindelse. Derudover får du, via indblik i praktisk planlægning, en større forståelse for selve planlægningens betydning for byer og regional udvikling.

Plan, by og proces læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC.

Som færdiguddannet kandidat vil dine jobmuligheder bl.a. være i kommuner eller regioner som byplanlægger. Du kan også varetage jobs hos private byudviklingsselskaber, boligselskaber eller for sociale entreprenører.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med de udfordringer, som blandt andet den stigende urbanisering i samfundet skaber for byplanlægningen. Du får et dybere kendskab til teorier og analyser af planprocesser, og du lærer at anvende en række praktiske metoder og designredskaber.

Fag

I løbet af uddannelsen får du undervisning i fag som:

 • Facilitering af planprocesser
 • Bæredygtig omstilling i byen – mellem klima, marked og politik
 • Det danske planlovsystem. Lov, redskaber og realisering
 • Planlægning i praksis
 • Metoder i kontekst
 • Profilkursus – mellem universitet, profession og praksis

Plan, By og Proces læses i kombination med et andet fag. Du kan vælge at kombinere med et af de følgende fag:

 • Geografi
 • Kommunikation
 • Politik
 • Performance Design
 • Socialvidenskab
 • Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
 • TekSam - miljøplanlægning
 • Psykologi
 • Filosofi og videnskabesteori
 • International Development Studies

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, feltbesøg, værkstedsarbejde, gruppearbejde og problemorienteret projektarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Din akademiske titel afhænger af dit individuelle uddannelsesforløb.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder plan, by og proces som en 2-årig kandidatuddannelse.

Plan, by og proces læses i kombination med et andet kandidatfag. Du kan læse mere om uddannelsen på RUC's hjemmeside.

Adgangskrav på RUC

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i plan, by og proces skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse, hvori plan, by og proces indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til kandidatuddannelsen.

En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på RUC's hjemmeside.

Læs også om krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Dine jobmuligheder afhænger til dels af, hvilket fag du vælger at kombinere med. Du kan fx få job i kommunale planlægningsafdelinger, arkitektfirmaer, byfornyelsessekretariater, boligselskaber, hos private rådgivere eller byudviklingsselskaber.

Du kan også komme til at løse opgaver for sociale entreprenører, ngo'er og interesseorganisationer. Desuden vil studiet give dig mulighed for at finde arbejde i undervisningssektoren.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information