Kandidatuddannelse

Nordic Urban Planning Studies

På den engelsksprogede kandidatuddannelse lærer du om byplanlægning med et globalt perspektiv.

Fakta

Navn:
Nordic Urban Planning Studies
Andre betegnelser:
Nordisk urban planlægning
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen gør dig i stand til at indgå i praktisk planlægning og tilbyde løsninger på byers udfordringer både lokalt, regionalt og globalt.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med udvikling og planlægning af byer og byområder og med byers fornyelsesprojekter. Det kan blandt andet være som projektudvikler i forsyningsselskaber, udviklingsselskaber og hos bygherrer. Du kan også varetage job hos kommuner, rådgivere, konsulentfirmaer, investorer og arkitektfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i Nordic Urban Planning Studies tilbydes i et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Malmö Universitet i Sverige og UiT det Arktiske Universitetet i Tromsø, Norge.

Uddannelsen har fokus på byplanlægning og byudvikling.

Cases på baggrund af aktuel forskning

Du kommer til at arbejde med cases, som bygger på aktuel forskning. Du skal også samarbejde med virksomheder eller organisationer om konkrete problemstillinger og projekter i offentligt eller privat regi.

  • 1. semester foregår på Roskilde Universitet og er obligatorisk for alle studerende
  • 2. semester giver mulighed for specialisering inden for enten mobilitet og globaliserede byer (RUC) eller socialt bæredygtig planlægning (Malmö Universitet)

Feltarbejde og praktik

  • 3. semester giver valgmuligheder for enten feltarbejde i Tromsø eller praktik eller projektarbejde på Roskilde Universitet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem kurser, problemorienteret projektarbejde og feltarbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Det anbefales, at du skriver specialet ved den institution, som du valgte i forbindelse med specialiseringen.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde, Tromsø (Norge) og Malmö (Sverige).

Alle studerende tilbringer 1. og 3. semester sammen i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige. 

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Nordic Urban Planning Studies som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på RUC's hjemmeside.

Adgangskrav på RUC

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse, hvori fx bygningsdesign, geografi, antropologi, infrastruktur, arktisk teknologi samt erhvervsøkonomi og filosofi indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til uddannelsen.

Bachelorstuderende fra RUC skal opfylde fagspecifikke krav til beståede bachelorfag. Mindst et bachelorfag skal være inden for følgende:

  • Geografi, TekSam – miljøplanlægning eller plan, by og proces
  • Socialvidenskab, politik og administration, virksomhedsstudier eller International Studies

En række andre bacheloruddannelser på RUC giver ligeledes adgang, herunder særlige kombinationer af bachelorfag.

Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på RUC's hjemmeside.

Læs også om krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til at løse rådgivnings- og planlægningsopgaver på et globalt plan med fokus på fornyelse, udvikling og bæredygtighed.

Det kan være arbejde som projektudvikler/igangsætter i forsyningsselskaber, rådgiver i udviklingsselskaber eller hos bygherrer eller byudvikler i kommuner. Der vil også være jobmuligheder inden for konsulentfirmaer, investorer og arkitektfirmaer. 

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information