kandidatuddannelse i Management of Creative Business Processes
Kandidatuddannelse

Management of Creative Business Processes

Uddannelsen, der er engelsksproget, handler om ledelse af kreative udviklingsprocesser kombineret med erhvervsøkonomiske arbejdsmetoder.

Fakta

Navn:
Management of Creative Business Processes
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer, hvordan man leder kreative og innovative organisationer eller virksomheder med henblik på at sikre et brugbart produkt.

Det kan være inden for mode, musik, film, spilindustrien, reklamer osv.

Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med projektledelse, marketing, HR samt organisations- og erhvervsledelse i kreative virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Du lærer om de kreative processer og arbejdsopgaver i virksomheder, der arbejder med oplevelser og produkter inden for kunst, kultur og sport.

Det kan være forlag, teatre, reklamebureauer, filmselskaber eller designvirksomheder.

Hovedområder

  • Creative industries, herunder brug af erhvervsøkonomiske metoder på kreative processer
  • Innovation – the management of creative processes, som fokuserer på implementering af generelle innovationsteorier i forretningsprocesser
  • Organisation - project management, herunder innovative virksomheders brug af kreative processer
  • General management theory / business administration, herunder grundlæggende teoretisk indføring i områderne regnskab, marketing, copyright mv.

På tredje semester har du mulighed for at vælge mellem en række valgfag.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.(CBP).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem kurser, seminarer og problemorienteret projektarbejde.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedets hjemmeside:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Uddannelsen samfundsvidenskabelig jura på Copenhagen Business School (CBS).

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for projektledelse og ledelse samt organisering af strategi og marketing i kreative virksomheder. Det kan være inden for mode, musik, film, spilindustrien, reklamer osv.

Du vil også have mulighed for selv at starte eller lede en virksomhed, der arbejder med oplevelser, eller du kan arbejde med udvikling og salg af fx bøger, koncerter, forestillinger, designprodukter eller computerspil.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information