kandidatuddannelse i Internationale udviklingsstudier
Kandidatuddannelse

International Development Studies

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, udvikler du din viden om internationale uligheder og udviklingsprocesser.

Fakta

Navn:
International Development Studies
Andre betegnelser:
Internationale udviklingsstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du studerer udviklingsproblematikker af politisk, økonomisk eller kulturel karakter.

International Development Studies læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC.

En færdig uddannelse giver dig mulighed for at arbejde i danske og internationale udviklingsorganisationer inden for bl.a. administration, konsulentarbejde, rådgivning og undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen International Development Studies går du i dybden med et afgrænset område af faget.

Du studerer fx en bestemt udviklingsproblematik og identificerer og analyserer konkrete aktører, interventioner eller politikker, der er relevante i den givne kontekst.

Du får også kritisk indsigt i de forhold, som har betydning for udvikling, fx økonomi, det politiske system og kultur. Selve udviklingssektoren og udviklingsstudiers historiske udvikling sættes også til diskussion. Magtforhold mellem lande, natur- og miljøforhold eller uddannelse og teknologisk udvikling sættes i relation til spørgsmål om udviking.

Faget International Development Studies læses sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

Praktikophold

Mange studerende vælger at tage et praktikophold i udlandet. Praktikken varer mellem 3 og 5 måneder.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde. Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Titel

Din akademiske titel afhænger af dit individuelle studieforløb.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder International Development Studies som en 2-årig kandidatuddannelse.

International Development Studies læses i kombination med et andet kandidatfag – se, hvilke fag du kan kombinere med på RUC’s hjemmeside. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

RUC udbyder en bacheloruddannelse i International Studies.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i International Development Studies skal du have en relevant bacheloruddannelse. 

En bacheloruddannelse, hvori International Development Studies indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til kandidatuddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. administration, konsulentarbejde, rådgivning, forskning og undervisning.

Du kan fx finde arbejde i nationale og internationale organisationer, som arbejder med udviklingsarbejde. Det kan være organisationer som Danida, Mellemfolkeligt Samvirke, FN eller Verdensbanken.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information