kandidatuddannelse i Internationale udviklingsstudier
Kandidatuddannelse

International Development Studies

På kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, udvikles din viden om uligheder og udviklingsprocesser i forbindelse med det Globale Syd (udviklingslandene).

Fakta

Navn:
International Development Studies
Andre betegnelser:
Internationale udviklingsstudier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du studerer udviklingslandene og de muligheder og begrænsninger, de står over for, fx politisk, økonomisk eller kulturelt. International Development Studies læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC.

En færdig uddannelse giver dig mulighed for at arbejde i danske og internationale udviklingsorganisationer inden for bl.a. administration, konsulentarbejde, rådgivning og undervisning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen International Development Studies går du i dybden med et afgrænset område af faget. Du studerer fx et bestemt geografisk område og identificerer og analyserer de konkrete udviklingsproblemer, som findes der.

Du får også indsigt i de forhold, som har betydning for landenes evne til at udvikle sig, fx økonomi, det politiske system og kultur, forholdet til de vestlige lande, natur- og miljøforhold eller uddannelse.

De fleste studerende vælger at tage et praktikophold i et udviklingsland. Praktikken varer mellem 3 og 5 måneder.

Faget International Development Studies læses sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester. Din akademiske titel afhænger af dit individuelle studieforløb.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om det enkelte universitet.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder International Development Studies som en 2-årig kandidatuddannelse.

International Development Studies læses i kombination med et andet kandidatfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, i RUC’s studieguide. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

RUC udbyder en bacheloruddannelse i International Studies.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i International Development Studies skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse i International Development Studies giver adgang til uddannelsen.

Du kan se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker på uddannelsesstedet i forlængelse af en bacheloruddannelse. Se ansøgningsfristen på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for bl.a. administration, konsulentarbejde, rådgivning og undervisning.

Du kan fx finde arbejde i nationale og internationale organisationer, som arbejder med udviklingsarbejde. Det kan være organisationer som Danida, Mellemfolkeligt Samvirke eller Verdensbanken.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De ret få nyuddannede (under 150) er i høj grad beskæftiget i det offentlige samt i organisationer og foreninger.

Ketegorien Andre omfatter enkeltansættelser i 21 brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information