kandidatuddannelse i Global udvikling
Kandidatuddannelse

Global udvikling

Kandidatuddannelsen, der foregår på engelsk, handler bl.a. om, hvordan markeder og markedsadfærd påvirker udviklingen i samfund og kulturer i hele verden.

Fakta

Navn:
Global udvikling
Andre betegnelser:
Global Development
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Mange udviklingslande har gennem en årrække oplevet en stor økonomisk vækst, bl.a. på grund af den voksende handel globalt. Det har betydet, at mange mennesker har fået bedre levevilkår, men mange er stadig meget fattige. Uddannelsen beskæftiger sig med, hvordan markedsadfærd og handel driver den globale udvikling fremad, og ser på konsekvenserne for samfund og kulturer i den tredje verden.

Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder i offentlige institutioner og organisationer, der arbejder med bistands- og udviklingsarbejde, eller i private virksomheder som arbejder i Afrika, Asien og Latinamerika.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du en grundig indføring i relevante antropologiske, økonomiske og politologiske kernebegreber og -teorier om samfundsudvikling og økonomisk vækst, lige som du lærer om de seneste årtiers udvikling i de globale forhold.

Du får også undervisning i kvalitative og kvantitative metoder med henblik på at foretage empiriske analyser af såvel kvalitative informationer som store kvantitative datasæt.

Under hele uddannelsen er der fokus på samfundsmæssig udvikling og økonomisk vækst. Uddannelsen kombinerer analyse og forståelse af markedets strukturer og drivkræfter med en forståelse af kulturelt betingede påvirkninger, institutioner og organisationer.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Der er mulighed for praktik/udlandsophold. Al undervisning foregår på engelsk.

Titel

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer et semester. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Global Development.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder global udvikling som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs mere om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i global udvikling skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse i antropologi, sociologi, statskundskab, økonomi, geografi og geoinformatik, naturressourcer eller by-, energi- og miljøplanlægning med mindst 15 ECTS inden for kvalitative/kvantitative metoder kvalificerer til optag på kandidatuddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i offentlige institutioner og organisationer, der arbejder med bistands- og udviklingsarbejde, eller i private virksomheder, der arbejder i Afrika, Asien og Latinamerika.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs mere i UG-artiklen Forskeruddannelse (ph.d.).

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information