kandidatuddannelse i Globale studier
Kandidatuddannelse

Global Studies

Globaliseringen betyder en stigende udveksling af varer, information, ideer og mennesker på tværs af landegrænser.

Fakta

Navn:
Global Studies
Andre betegnelser:
Globale studier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På Global Studies, der foregår på engelsk, lærer du om globaliseringen og dens indflydelse på politiske, økonomiske, sociale og kulturelle forhold i verden.

Du arbejder med emner som fx kultur, værdier, velfærd, fattigdom, ulighed, kriminalitet - alt sammen set i et globalt perspektiv.

Som færdiguddannet har du bl.a. mulighed for at arbejde i virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med international politik, udvikling og europæisk integration i Danmark og internationalt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På Global Studies beskæftiger man sig med globaliseringen og dens betydning for den politiske, økonomiske og kulturelle udvikling i verden.

Du lærer fx om globaliseringens betydning for magtrelationer og politisk stabilitet lokalt og globalt, om organisationers og institutioners påvirkning af staten og om globaliseringens indflydelse på kulturel identitet.

Indhold

Globale Studier er en tværfaglig kandidatuddannelse, der bygger på tre forbundne akademiske discipliner:

  • global politik
  • global politisk økonomi
  • global sociologi

Uddannelsen lægger vægt på globaliseringens indvirkning på magtrelationer, konfliktløsning, politisk stabilitet og international politisk styring.

Uddannelsen sætter fokus på, dels hvordan magtforhold og politiske og kulturelle identiteter er konstrueret og udfordret, dels global politiske økonomi og den globale kapitalismes nuværende udviklingstendenser.

Global Studies kan læses både som etfagskandidatuddannelse og i kombination med et andet fag.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og gruppebaseret projektarbejde. 

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Global Studies som en 2-årig kandidatuddannelse.

Læs mere om kandidatuddannelsen på RUC’s hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Global Studies skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En bacheloruddannelse, hvori International Studies indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til kandidatuddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder og organisationer, hvor der er behov for medarbejdere med en viden om international politik, international udvikling, global social forandring og europæisk integration.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information