kandidatuddannelse i Europæiske studier
Kandidatuddannelse

European Studies

European Studies er en tværfaglig, engelsksproget uddannelse med fokus på europæisk kultur, politik og historie.

Fakta

Navn:
European Studies
Andre betegnelser:
Europæiske studier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Kandidatuddannelsen giver dig et udvidet kendskab til økonomiske teorier, kulturelle analyser og samfundsfaglige metoder, og du får mulighed for at fordybe dig i forskellige aspekter af det europæiske projekt.

Som færdiguddannet kan du bl.a. varetage analytiske opgaver for både virksomheder og organisationer med såvel europæiske som regionale virkefelter.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen beskæftiger du dig med europæiske problematikker ud fra et samfundsvidenskabeligt og historisk perspektiv og får viden om forskellige sociale og kulturelle mønstre.

Uddannelsen giver dig et grundigt kendskab til centrale aspekter af de europæiske integrationsprocesser, samtidig med at du får indsigt i teorier om internationale relationer.

Tværfaglig uddannelse

Uddannelsen er tværfaglig, og du undervises i både samfundsvidenskabelige og humanistiske discipliner, fx i fag inden for jura, statskundskab, kulturteori og historie.

Specialiseringer

Du kan på uddannelsen vælge en af følgende specialiseringer:

  • European Studies
  • Chinese Area Studies
  • China and International Relations (Aalborg og Beijing)
  • Global Gender Studies
  • Latin American Studies
  • Arctic Studies

Udlandsophold eller praktik

Ud over specialisering inden for det selvvalgte område har du mulighed for praktik- eller studieophold i Danmark eller i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc. Uddannelsens engelske titel er Master of Science in European Studies.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder European Studies som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan på AAU vælge at specialisere dig inden for enten europæiske studier, kinesiske områdestudier, Kina og internationale relationer (Aalborg og Beijing), globale kønsstudier, arktiske studier eller latinamerikanske studier.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i europæiske studier skal du have en relevant samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse.

Det kan fx være en af følgende uddannelser:

  • Sprog og internationale studier
  • Historie

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Bemærk: Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kvalificerer dig til job i europæiske og internationale organisationer og virksomheder eller danske organisationer og virksomheder med en international profil. Det kan fx være i EU, Europarådet, OECD og OSCE, hvor du kan arbejde som økonom, analytiker eller konsulent.

Du har også mulighed for at komme til at arbejde i den offentlige forvaltning i kommuner og regioner, i private virksomheder eller på uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information