kandidatuddannelse i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Kandidatuddannelse

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier

Du får indsigt i de sundhedsstrategier og indsatser, man kan benytte i arbejdet med at understøtte og fremme sundheden samt forebygge sygdomme i befolkningen.

Fakta

Navn:
Sundhedsfremme og sundhedsstrategier
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer om de forhold, som har indflydelse på sundhedsopfattelsen i befolkningen. Det kan fx være sociale forhold, levevilkår, arbejdsmiljø, uddannelse eller boligforhold. Uddannelsen læses i kombination med et andet kandidatfag på RUC.

Jobmulighederne efter uddannelsens afslutning finder du i den offentlige sektor, i organisationer og private virksomheder, hvor du kan arbejde inden for områderne sundhedsfremme og forebyggelse. Du kan fx arbejde med tilrettelæggelse og evaluering af sundhedsfremmeindsatser, rådgivning og formidling i relation til sundhedsforhold eller forsikringsopgaver. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig et godt kendskab til koordinering af sundhedsfremmende tiltag, og du lærer om forskellige strategier med henblik på at udvikle sundhedsfremmende levevilkår i forskellige sammenhænge, fx i børnehaver, familier, boligområder, arbejdspladser mv.

Du lærer også at samarbejde med andre faggrupper og kan identificere og videreudvikle positive sundhedsressourcer hos forskellige grupper af mennesker i forskellige miljøer. Der arbejdes ud fra et dynamisk sundhedsbegreb, hvor krop, psyke og miljø hænger sammen.

Indhold

  • På første del af kandidatdelen får du undervisning i de miljø- og velfærdsbetingede vilkår, der danner rammen om folkesundhed og sundhedsadfærd. Du får også indsigt i sundhedsopfattelser og risikooplevelser i hverdagslivet
  • På anden del af kandidatdelen arbejder du med sundhedspolitiske processer, værktøjer og strategier – fra lokalt til et internationalt niveau. Du får også indsigt i de vilkår og metoder, der eksisterer for at udvikle sundhedsstrategier inden for forskellige sektorer, kulturer samt organisationer.

Faget sundhedsfremme og sundhedsstrategier læses sammen med et andet fag, men udgør den primære del af uddannelsen.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde, herunder gruppearbejde.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.san.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder sundhedsfremme og sundhedsstrategier som en 2-årig kandidatuddannelse.

Sundhedsfremme og sundhedsstrategier læses i kombination med et andet kandidatfag – se, hvilke fag du kan kombinere med, på RUC’s hjemmeside. Her kan du også læse mere om kandidatuddannelsen.

RUC udbyder også en bacheloruddannelse i sundhedsfremme og sundhedsstrategier

Adgangskrav på RUC

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En bacheloruddannelse, hvori sundhedsfremme og sundhedsstrategier indgår, giver i de fleste tilfælde adgang til uddannelsen. En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Dine jobmuligheder afhænger til dels af, hvilket fag du vælger at kombinere med. Du kan bl.a. komme til at arbejde i regioner og kommuner, i statens centraladministration, i private virksomheder eller i organisationer med opgaver inden for sundhedsfremme såvel nationalt som internationalt.

Du kan fx blive sundhedsplanlægger, leder og koordinator af sundhedsordninger, sundhedsfremmekonsulent eller miljø- og sundhedskonsulent, international sundhedskoordinator eller sundhedsstrategisk konsulent eller forsknings- og udviklingsmedarbejder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde, organisation, udvikling og rådgivning samt forskning og universitetsundervisning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information