kandidatuddannelse i Socialt entreprenørskab og management
Kandidatuddannelse

Social Entrepreneurship and Management

Kandidatuddannelsen, der er engelsksproget, har fokus på sammenhængen mellem ledelse og socialt entreprenørskab.

Fakta

Navn:
Social Entrepreneurship and Management
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Den giver en række kompetencer til at skabe relationer på tværs af sektorer, balancere social og økonomisk værdi, afdække og måle sociale investeringer samt udvikle og lede sociale innovationsprocesser.

Som uddannet i Social Entrepreneurship and Management vil du kunne få job i private virksomheder og organisationer og i den offentlige sektor, hvor du kan arbejde med ledelse og kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen arbejder du med strategiske og udviklings- og læringsorienterede aktiviteter i offentlige og private virksomheder samt i uddannelsesinstitutioner.

Du får kvalifikationer og kompetencer til at varetage analytiske, videnskabende og praktiske funktioner indenfor området socialt entreprenørskab.

Uddannelsen giver indsigt i sociale, økonomiske, organisatoriske og pædagogiske problemstillinger, og du lærer at bruge fagets metoder og teorier på tværs af disse discipliner.

Du får undervisning i emner inden for følgende områder:

  • Socialt entreprenørskab, social virksomhed og social ansvarlighed
  • Innovationsteorier, udviklingen af evner og ressourcer
  • Organisation og ledelse i sociale virksomheder

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.soc.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder Social Entrepreneurship and Management som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen på RUC's hjemmeside.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen i Social Entrepreneurship and Management skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Du kan bl.a. blive optaget med en bacheloruddannelse med følgende kombinationer af bachelorfag fra RUC:

  • Social Psychology of Everyday Life i kombination med Communication Studies
  • Social Psychology of Everyday Life i kombination med Cultural Encounters
  • Social Psychology of Everyday Life i kombination med International Studies
  • Social Psychology of Everyday Life i kombination med Business Studies
  • Cultural Encounters i kombination med Business Studies

En række andre bacheloruddannelser på RUC giver ligeledes adgang, herunder særlige kombinationer af bachelorfag. Du kan se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside.

Se dine muligheder for optagelse på RUC's hjemmeside. Her kan du også se eventuelle krav til sprogkundskaber.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i virksomheder og organisationer i såvel den offentlige som den private sektor inden for arbejde med ledelse og kommunikation.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information