kandidatuddannelse i Forvaltning
Kandidatuddannelse

Forvaltning

Du lærer, hvordan en offentlig forvaltning er bygget op og studerer dens forhold til bl.a. borgere og politikere. Du får også indsigt i, hvordan velfærdssamfundet fungerer.

Fakta

Navn:
Forvaltning
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen veksler mellem undervisning i politologiske emner som EU, styring og demokrati og sociologiske fag som ledelse og organisation. Du lærer således både om politiske systemers struktur og om organisationers værdier og etik.

Som færdiguddannet kandidat finder du typisk arbejde i stat og kommuner eller virksomheder og organisationer, hvor et omfattende kendskab til det offentlige og dets institutioner er grundlæggende.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Forvaltning handler om, hvordan staten og kommunerne administrerer deres opgaver og forpligtelser over for borgeren. Kandidatuddannelsen i forvaltning giver dig indsigt i aktuelle samfundsproblemer og forståelse for udfordringerne ved udvikling og gennemførelse af nye tiltag i praksis.

Du studerer teorier og emner inden for politologi (læren om staten), sociologi (læren om samfundsstrukturer og mennesker), økonomi og offentlig ret.

Uddannelsen er bygget op omkring nedenstående fagområder.

Politik, styring og demokrati:

  • Du får indblik i, hvordan samfundet styres. Du undersøger bl.a. de forskellige aktørers rolle i og indflydelse på beslutningsprocesser, og du lærer om, hvordan magten er fordelt i samfundet. Du studerer også forskellige styreformer.

Ledelse og organisation:

  • Du arbejder med emner som effektivitet, værdier, etik og socialt ansvar i forbindelse med ledelse. Du kan fx undersøge forskellige styringsformer i den offentlige sektor eller nye lønsystemers indflydelse på kvaliteten i arbejdet og løsningen af opgaver.

Social og samfundsmæssig analyse:

  • Fokus er på sociale forhold og forandringer i samfundet. Du undersøger fx forskellige sociale gruppers levevilkår og ser på, hvordan og efter hvilke principper samfundet fordeler værdierne.

Europæisering og globalisering:

  • Du får viden om politik og administration og undersøger bl.a., hvordan økonomiske og politiske forandringer på regionalt og internationalt plan (fx i EU) har indflydelse på de enkelte landes politik og økonomi. Området omfatter fag som international politik, international ret og international økonomi.

Du kan vælge at specialisere dig i et af emneområderne eller sammensætte dit eget forløb på tværs af områderne.

Undervisningen veksler mellem kurser og problemorienteret projektarbejde i grupper.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient.adm.

Bemærk, at uddannelsen også udbydes som erhvervskandidatuddannelse, der er tilrettelagt på deltid og varer 4 år. Denne uddannelse retter sig mod personer, der er i beskæftigelse. Uddannelsen er ikke SU-berettiget. Læs mere på RUCs hjemmeside.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Roskilde.

Roskilde Universitet (RUC)

RUC udbyder forvaltning som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i RUCs hjemmeside.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Roskilde Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

En samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse fra RUC med eksempelvis nedenstående bachelorfag giver adgang til kandidatuddannelsen i forvaltning:

  • Politik og administration (etfagsbachelor)
  • Socialvidenskab (etfagsbachelor)

En række andre bacheloruddannelser, herunder særlige kombinationer af bachelorfag på RUC, giver ligeledes adgang til kandidatuddannelsen.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på RUCs hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ruc.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i stat og kommuner eller i virksomheder og organisationer, hvor det er nødvendigt at have kendskab til det offentlige og dets institutioner på et højt niveau.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning, administrativt arbejde og administration, strategi og personale.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information