kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.(international turisme og fritidsmanagement)
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.(international turisme og fritidsmanagement)

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og fokuserer på turisme, fritid og kultur.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (international turisme og fritidsmanagement)
Andre betegnelser:
International Tourism and Leisure Management
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at løse udviklingsopgaver i turisme- og fritidssektoren, bl.a. under hensyntagen til miljøet. Der er undervisning i emner som branding, marketing og kommunikation, ligesom du lærer om økonomi og markedsanalysemetoder i forbindelse med fritidssektoren og turismebranchen.

Du vil have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med turisme, fritid og kultur.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en kombinationsuddannelse, hvor halvdelen af undervisningen indeholder samfundsvidenskabelige og økonomiske fag og den anden halvdel sproglige og kulturelle fag.

På kandidatuddannelsen uddyber du din viden fra bacheloruddannelsen og har mulighed for at specialisere dig gennem dit valg af valgfag.

Samfundsvidenskabelig del

Du får under den samfundsvidenskabelige del undervisning i Projekt Management, fritids- og turismeøkonomi, innovationsmanagement samt i videregående kvantitative markedsanalysemetoder.

Humanistisk del

Under den humanistiske del får du undervisning i bæredygtig turismeudvikling, strategisk kommunikation, turismeoplevelsesdesign samt i aktuelle problemstillinger inden for turisme og fritidsmanagement.

Udlandsophold

Der er mulighed for at tilrettelægge et semester eller et praktikophold i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, selvstændigt projektarbejde og opgaveløsninger. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.negot. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in International Tourism and Leisure Management.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Kolding.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (international turisme og fritidsmanagement) som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på SDU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En BA.negot. i erhvervsøkonomi og erhvervssprog giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for private og offentlige virksomheder, der beskæftiger sig med turisme, fritid og kultur, og det kan være både i Danmark og i udlandet.

Du kan fx arbejde med events, PR, reklame eller som akademisk medarbejder i rejsebranchen. Som offentligt ansat er der muligheder i stat, regioner og kommuner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit fagområde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information