kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.(international turisme og fritidsmanagement)
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.(international turisme og fritidsmanagement)

Kandidatuddannelsen er engelsksproget og fokuserer på turisme, fritid og kultur.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (international turisme og fritidsmanagement)
Andre betegnelser:
International Tourism and Leisure Management
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at løse udviklingsopgaver i turisme- og fritidssektoren, bl.a. under hensyntagen til miljøet. Der er undervisning i emner som branding, marketing og kommunikation, ligesom du lærer om økonomi og markedsanalysemetoder i forbindelse med fritidssektoren og turismebranchen.

Du vil have jobmuligheder i danske og internationale virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med turisme, fritid og kultur.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen er en kombinationsuddannelse, hvor halvdelen af undervisningen indeholder samfundsvidenskabelige og økonomiske fag og den anden halvdel sproglige og kulturelle fag.

På kandidatuddannelsen uddyber du din viden fra bacheloruddannelsen og har mulighed for at specialisere dig gennem dit valg af valgfag.

Samfundsvidenskabelig del

Du får under den samfundsvidenskabelige del undervisning i Projekt Management, fritids- og turismeøkonomi, innovationsmanagement samt i videregående kvantitative markedsanalysemetoder.

Humanistisk del

Under den humanistiske del får du undervisning i bæredygtig turismeudvikling, strategisk kommunikation, turismeoplevelsesdesign samt i aktuelle problemstillinger inden for turisme og fritidsmanagement.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.negot. Uddannelsens engelske titel er Master of Arts (MA) in International Tourism and Leisure Management.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, selvstændigt projektarbejde og opgaveløsninger.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Udlandsophold

Der er mulighed for at tilrettelægge et semester eller et praktikophold i udlandet.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Ved studiestart den 1. september: 1. marts 
  • Ved studiestart den 1. februar: 15. oktober

Det er ikke alle uddannelser, der har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på Syddansk Universitet i Kolding.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for private og offentlige virksomheder, der beskæftiger sig med turisme, fritid og kultur, og det kan være både i Danmark og i udlandet.

Du kan fx arbejde med events, PR, reklame eller som akademisk medarbejder i rejsebranchen. Som offentligt ansat er der muligheder i stat, regioner og kommuner.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 35 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information