kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.(international turisme og fritidsmanagement)
Kandidatuddannelse

Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.(international turisme og fritidsmanagement)

Uddannelsen, der er engelsksproget, fokuserer på turisme, fritid og kultur. Du lærer at løse udviklingsopgaver i turisme- og fritidssektoren, bl.a. under hensyntagen til miljøet.

Fakta

Navn:
Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (international turisme og fritidsmanagement)
Andre betegnelser:
International Tourism and Leisure Management
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Der er undervisning i emner som branding, marketing og kommunikation, lige som du lærer om økonomi og markedsanalysemetoder i forbindelse med fritidssektoren og turismebranchen.

Du finder jobmuligheder i danske og internationale virksomheder og organisationer, der beskæftiger sig med turisme, fritid og kultur.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er en kombinationsuddannelse, hvor halvdelen af undervisningen indeholder samfundsvidenskabelige og økonomiske fag og den anden halvdel sproglige og kulturelle fag.

På kandidatuddannelsen uddyber du din viden fra bacheloruddannelsen og har mulighed for at specialisere dig gennem dit valg af valgfag.

Du får under den samfundsvidenskabelige del undervisning i Projekt Management, fritids- og turismeøkonomi, innovationsmanagement samt i videregående kvantitative markedsanalysemetoder.

Under den humanistiske del får du undervisning i bæredygtig turismeudvikling, strategisk kommunikation, turismeoplevelsesdesign samt i aktuelle problemstillinger inden for turisme og fritidsmanagement.

Der er mulighed for at tilrettelægge et semester eller et praktikophold i udlandet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, selvstændigt projektarbejde og opgaveløsninger. Al undervisning foregår på engelsk.

Uddannelsens engelske betegnelse er International Tourism and Leisure Management.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år. Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.negot.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Kolding.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot. (international turisme og fritidsmanagement) som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskrav
For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse. En BA.negot. i erhvervsøkonomi og erhvervssprog giver adgang til uddannelsen.

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til mindst B-niveau.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på universitetets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.sdu.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for private og offentlige virksomheder, der beskæftiger sig med turisme, fritid og kultur, og det kan være både i Danmark og i udlandet.

Du kan fx arbejde med events, PR, reklame eller som akademisk medarbejder i rejsebranchen. Som offentligt ansat er der muligheder i stat, regioner og kommuner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit fagområde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information